Thursday, February 28, 2013

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၉၄၇ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

by Aung Zaw Bo on Thursday, February 28, 2013 at 2:38am ·

ပင္လံုစာခ်ဳပ္

၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒၾကီးရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကို မဆန္းစစ္ခင္မွာ ဘာျဖစ္လို႔ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးဖို႔ လိုအပ္သလဲ ံဆိုတာကိို နည္းနည္းေလးျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္သတင္းစုစည္းမႈ (၂၈-၂)

သစ္ထူးလြင္ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔


ရြာသူရြာသားအမ်ားစုဟာ ဆင္းရဲတြင္းနက္သထက္ နက္လာတယ္ ဆိုတာထက္၊ ငတ္သထက္ ငတ္လာၾကတာမို႔ မိမိတို႔ရြာအနီးက ဒီေျမလြတ္ေျမ႐ုိင္းေတြနဲ႔ အသက္ဆက္ၾကဖို႔ဟာ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ကိုု က်မ ခ်စ္တယ္ .. အန္တီစုု ကိုု က်မ ခ်စ္တယ္ .. ကုုန္ ကုုန္ ေျပာမယ္ .. သူ ဘာလုုပ္လုုပ္ .. သူ ဘာဆံုုးျဖတ္ ဆံုုးျဖတ္ .. က်မ ယံုုတယ္ ..

က်မ ေနမေကာင္းဘူး .. 
EB မတက္ခ်င္ဘူး .. 
ဒါေပမဲ့ .. နည္းနည္းေလးေတာ့ ေရးခ်င္လာတယ္ .. 
ဒီပံုုကိုု ၾကည္႕ ... 

သူတိုု႕ ၂ ေယာက္ မွာ .. 
ဆဲေရးတိုုင္းထြာေလာက္ရေအာင္ ဘယ္သူ႕မွာ အျပစ္ေတြၾကီးေနပါသလဲ ..

က်မတို႕ Roman Catholic ဘာသာမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ေကာင္းခ်ီးေပးရင္ ဒူးေထာက္ၿပီးခံယူရပါတယ္ ..
ဒါဟာ ဘာမွ အမွားမဟုတ္ဘူး ..
ရံႈ႕ ခ် စ ရာ မလိုဘူး ..

လူေတြ ... ပညာမတတ္ၾကတာ .. 
အေတြးအေခၚ မရွိၾကတာ .. 
သိပ္စိတ္ကုုန္ဖိုု႕ ေကာင္းလွတယ္ .. 

ျမန္မာျပည္ ကိုု က်မ ခ်စ္တယ္ .. 

အန္တီစုု ကိုု က်မ ခ်စ္တယ္ .. 

ကုုန္ ကုုန္ ေျပာမယ္ .. 

သူ ဘာလုုပ္လုုပ္ .. 
သူ ဘာဆံုုးျဖတ္ ဆံုုးျဖတ္ .. 
က်မ ယံုုတယ္ .. 

သိပ္ေလးစားစရာေကာင္းတဲ့ .. 
က်မ ခ်စ္တဲ့ အန္တီစုု ... 
ဘုုရားသခင္ ဆီ က အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ .. 
ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ .. Father Tu Tu ဆီက တဆင့္ .. 
အန္တီ့ဆီ အျမဲတမ္းသက္ေရာက္ပါေစ ..

Father က blessing ေပးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ .. 

ခုု က်မ ေရးျပထားတဲ့ က်မ တိုု႕ရဲ႕ သမၼာက်မ္းစာ ပုုဒ္ ကိုု သူ ရြတ္မေပးေနဘူး လိုု႕ ဘယ္သူ က်မ ကိုု ျငင္းရက္မလဲ ... 

ဘုုရားသခင္ ထံပါး မွ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ 
က်မ ခ်စ္တဲ့ စုုေမေမ ထံ သက္ေရာက္ပါေစ .. 

" အျမင့္ဆုုံးေသာဘုုရား၏ ကြယ္ကာရာ ဌါန တြင္ေနေသာသူသည္ 
အနႏၱတန္းခိုုးရွင္၏ အရိပ္ကိုု ခိုုရလိမ့္မည္ ..

ထာဝရဘုုရားသည္ ငါခိုုလံႈရာ ငါ၏ရဲတိုုက္ ငါကိုုးစားေသာ ဘုုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟုု ငါေျပာဆိုု၏ ..

အကယ္စင္စစ္ မုဆိုုး၏ေက်ာ့ကြင္း နွင့္ လည္းေကာင္း .. ေသတတ္ေသာ အနာနွင့္ လည္းေကာင္း သင့္ကိုု ကင္းလြတ္ေစမည္ .. 

အေတာင္ေတာ္ အေမႊးနွင့္ဖံုုးအုုပ္ေတာ္မူ၍ အေတာ္ေတာ္ေအာက္တြင္ သင္သည္ လံုုျခံဳစြာေနရလိမ့္မည္ .. 

သစၥာေတာ္သည္ သင္၏ ဒိုုင္း လႊား ျဖစ္လိမ့္မည္ .. 

ညအခါျဖစ္တတ္ေသာ ေဘး ကိုု လည္းေကာင္း ... 
ေန႕အခ်ိန္တြင္ ပစ္တတ္ေသာ ျမား ကိုု လည္းေကာင္း .. 
ေမွာင္မိုုက္ထဲတြင္ လည္တတ္ေသာ ကာနလာ ကိုု လည္းေကာင္း ..
မြန္းတည္႕ခ်ိန္တြင္ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ဥပဒ္ ကိုု လည္းေကာင္း ... 
သင္သည္ မေၾကာက္ရ ... 

သင့္ အနားမွာ လူတေထာင္ ... သင္ ၏ လက္ယာဘက္တြင္ လူ တေသာင္းလဲ ေသာ္လည္း သင့္ကိုု မထိမခိုုက္ရ ..

သင္သညိ ကိုုယ္ မ်က္စိနွင့္ၾကည္႕၍ မတရားေသာသူတိုု႕တြင္ ေရာက္ရေသာအျပစ္ကိုု ျမင္ရံုုသာရွိလိမ့္မည္ .. 

ထာဝရဘုုရားသည္ ငါခိုုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုု သင္သည္ ဆိုု၍ အျမင့္ဆံုုးေသာဘုုရားတြင္ ေနရာက်ေသာေၾကာင့္ သင့္တြင္ မေကာင္းေသာ အနိဌါရံုုမကပ္ေရာက္ .. 

သင့္ေနရာသိုု႕ ေဘးဥပဒ္မခ်ဥ္းရ ..

သြားေလရာရာ သင့္ကိုု ေစာင့္ေရွာက္ေစခ်င္းငွာ ေကာင္းကင္တမန္တိုု႕အား သင့္အဘိုု႕ မွာထားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ သင္၏ေျခကိုု ေက်ာက္နွင့္ မထိမခိုုက္ေစျခင္းငွာ သူတိုု႕သည္ သင့္ကိုု လက္နွင့္မစ ခ်ီပင့္ၾကလိမ့္မည္ ..

သင္သည္ ျခေသၤ့ နွင့္ ေျမြဆိုုး အေပၚမွာ ေက်ာ္သြား၍ ျခေသၤ့ပ်ိဳနွင့္ နဂါး ကိုု ေျဖျဖင့္ နင္းလိမ့္မည္ .. 

သူသည္ ငါ့ကိုု ခ်စ္ေသာေၾကာင့္ သူ႕ကိုု ငါ ကယ္နႈတ္မည္ ...

ငါ ၏ နာမ ကိုု သိေသာေၾကာင့္ သူ႕ကိုုငါ ခ်ီးေျမွာက္မည္ .. 

သူ သည္ ငါ့ ကိုု ေခၚေသာအခါ ငါထူးမည္ ..

ဒုုကၡခံရေသာအခါ သူ႕ဘက္မွာ ငါေန၍ ခ်မ္းသာေပးမည္ ... 

သူ ၏ ဘုုန္း ကိုု လဲ ထင္ ရွား ေစ မည္ ..

ရွည္ေသးအသက္နွင့္ သူ႕ကိုု ေရာင့္ရဲေစ၍ ... ငါ ၏ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကိုု သူ႕အားငါျပမည္ "

ဆာလံ ၉ ၁ .. 
က်မ ေနမေကာင္းဘူး .. FB မတက္ခ်င္ဘူး ..
ဒါေပမဲ့ .. နည္းနည္းေလးေတာ့ ေရးခ်င္လာတယ္ .. ဒီပံုုကိုု ၾကည္႕ ...
သူတိုု႕ ၂ ေယာက္ မွာ ..
ဆဲေရးတိုုင္းထြာေလာက္ရေအာင္ ဘယ္သူ႕မွာ အျပစ္ေတြၾကီးေနပါသလဲ ..

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၇-၂)

သစ္ထူးလြင္Wednesday, February 27, 2013

မအူပင္

Chocho Bakatha and Khaing Zar Min shared Ko Pouk's photo.
မအူပင္ 

ဂ်ပန္ႀကီး ...
မင္းခ်စ္တဲ့ လယ္သမားေတြ
မင္း ထၾကည့္ပါဦး ရဲေဘာ္ရာ ...။

သဲနဲ႔ ဆုပ္ပက္ေနသလို
အကာအကြယ္မဲ့ စားက်က္ခႏၶာ
ေခြးက လူကို ကန္တာ အရွင္လတ္လတ္ ခံခဲ့ရ
ေ၀ဒနာရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ရာ
ခႏၶာကုိယ္မွာ အပ္ခ်ဖို႔ ေနရာ ရွာမေနနဲ႔ ...။

ပင္နီဖ်င္ၾကမ္း တိုက္ပံုကေလးမွာ
ေသြး၀ေနရင္ တေထာက္နား
ျမင္လား ...
မပ်ံႏုိင္ေတာ့လို႔ တအိအိလမ္းေလွ်ာက္ေနၾကတာ ...။

ႏိုင္ငံေရးသမား မဖမ္းဘူး
ႏိုင္ငံေရးမႈ မရွိဘူး
ႏို႔ ...
မတရား ႐ိုက္ဒဏ္ႏွက္ဒဏ္ ခံေနရတဲ့
လယ္သမားေတြဘက္က ရပ္တည္
အဲဒီ ေက်ာင္းသား ေထာင္တန္း က်တဲ့အခါ ...။

၁၉၈၉ - ၉၀
ဖ်ာ ေပါတယ္
လယ္သမား ေပါတယ္
ျခင္ေတြ ေပါတယ္
ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းက်လာသူေတြ ေပါတယ္
ျမစ္ဟာ ဘာမွမသိသလို ခပ္မဆိတ္စီးဆင္းေနဆဲ ... ။

အသည္းေပါက္တဲ့အထိ
မေမ့ႏိုင္တဲ့ ညနက္နက္ေတြ အေၾကာင္း
အုတ္႐ိုးမွာ ေသြးနဲ႔ ကမၸည္းထိုးခဲ့တယ္ ...။  ။

ကမာပုလဲ
၂၇၊ ၂၊ ၂၀၁၃။

+ ၁၉၈၉ - ၉၀ ကာလ မအူပင္ အက်ဥ္းေထာင္မွ တဆင့္ မအူပင္ေဆး႐ံုတြင္ ေသဆံုးခ်ိန္ထိ ေျခထိတ္၊ လက္ထိတ္ခတ္ခံ က်ဆံုးခဲ့ရေသာ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ၀င္ ရဲေဘာ္ ေက်ာ္မ်ဳိးသန္႔ (ေခၚ) ဂ်ပန္ႀကီး အမွတ္တရ ဒီကဗ်ာကုိ ေရးတယ္ ...။
+ ဂ်ပန္ႀကီးႏွင့္အတူ ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ လူ႔ေဘာင္သစ္ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠဌ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္စည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ၀င္ ( ၇ ) ဦး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံခဲ့ရတယ္။ 
+ ထိုခ်ိန္က လယ္သမားေတြအေပၚ မတရား ဖမ္းဆီး ႐ိုက္ႏွက္ကာ တာ၀န္ေက်စပါး အဓမၼ၀ယ္ယူေနမႈအေပၚ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဗဟုိမွ တရား၀င္စာထုတ္ ကန္႔ကြက္ခဲ့။
+ ထိုစာကုိ လူထုအတြင္း ျဖန္႔ေ၀ေပးရန္ ဗဟုိမွ ညႊန္ၾကားခဲ့။ 
+ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈအေပၚ န၀တ စစ္အစုိးရမွ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းျဖစ္။ 
+ ပုဒ္မမ်ားမွာ ပံုႏွိပ္ အက္ - ၂၀ ႏွင့္ ၅၀၅ ( ခ )တို႔ ျဖစ္။

ဂ်ပန္ႀကီး ...
မင္းခ်စ္တဲ့ လယ္သမားေတြ
မင္း ထၾကည့္ပါဦး ရဲေဘာ္ရာ ...။

ၿပည္ပေရာက္ေတြ ဘယ္ေတာ့ၿပန္လာမွာလဲ (၃)

Aung Moe Win

ႀသဂတ္စ္လ ထဲမွာ ရွစ္ေလးလံုးေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ညီလာခံကို က်င္းပဖို႔ ၿပင္ဆင္ေနႀကတယ္ လို႔ဆိုတယ္။
" သမိုင္းေႀကာင္းေကာင္းတဲ့သူေတြ ၿပန္လာႀကပါ၊ Capacity ရိွတဲ့သူေတြကို ၈၈၈၈ ညီလာခံက်င္းပတ့ဲအခါ ဖိတ္မယ္ " ဆိုတဲ့စကားစုေတြကို စိတ္ဝင္စားမိတယ္။
သမိုင္းေႀကာင္းေကာင္းသူေတြ ဆိုတာ ဘယ္လိုလူေတြကို ေခၚတာလဲ။
အရည္အခ်င္း ( capacity ) ဆိုတဲ့အရာကိုေရာ ဘယ္လိုစံနဲ႔တိုင္းတာႀကမွာလဲ။
တကၠသိုလ္တခုခုက မာစတာေတြ၊ ပါေမာကၡဘြဲ႕ရသူေတြ ကို အရည္အခ်င္းရိွသူေတြအၿဖစ္ေခၚမွာလား။

26.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Monday, February 25, 2013 at 5:16pm ·

ၿဗိတိန္က ဝါအႀကီးဆုံး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ႏုတ္ထြက္
ပုပ္ရဟန္မင္းႀကီး ဘန္နဒစ္ ကေန Keith O'Brien ရဲ႕ ႏုတ္ထြက္ လႊာကို လက္ခံ လိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္
ၿဗိတိန္က ဝါအႀကီးဆုံး ကက္သလစ္ ဘုန္းေတာ္ ႀကီး လည္းျဖစ္ စေကာ့တလန္က ႐ိုမန္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ ႀကီးရဲ႕ ရာထူး အႀကီးဆုံး ဘုန္ေတာ္ႀကီး လည္းျဖစ္တဲ့ Keith O'Brien ဟာ

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္သျဖင့္ ၂၀ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ

မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းတြင္ ေဒသခံရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္သျဖင့္ ၂၀ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရ

Tuesday, 26 February 2013

 လယ္သိမ္းခံရေသာ ေက်းရြာသားမ်ားက ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ေအာ့ခ်တ္ဒ္ ကုမၸဏီပိုင္ငါးေမြးကန္ေပါင္အား ဖ်က္ ကာေရဖြင့္ခ်၍က်ဳပင္မ်ားအား မီးရွိဳ႕ေသာေႀကာင့္ မအူပင္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွပုဒ္မ၁၄၄ ထုတ္ျပန္
 ထားစဥ္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္အဓိကရုံးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အႀကားထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု...ကာ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ စုစုေပါင္း လူ၂၀ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ႕ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒသခံေက်းရြာသားေလးဦး ဒဏ္ရာျဖင့္ မအူပင္ေဆး ရံုတြင္ တင္ထားရၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၉ ဦးတြင္လည္းဒဏ္ ရာရရွိကာ၄ဦးမွာ ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ေႀကာင္း တုိင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိ သူကုိ ေမးျမန္း ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

 အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၉ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ႕ေၾကာင္းမအူပင္ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအးေသာင္းကေျပာသည္။ သုိ႕ေသာ္ ေဒသခံမ်ား ဒဏ္ရာရေသာ အေရအတြက္ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာဆုိမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အေရအတြက္ အတိအက်ကုိ 7 Day News မွ အတည္ျပဳခ်က္
 မရႏုိင္ေသးပါ။

 အလားတူ ႏွစ္ဖက္ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား က ေသနတ္ျဖင့္ျပန္လည္ပစ္ခတ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိေနၾက
 ေသာ္လည္း ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ႕ျခင္းရွိ မရွိ အတည္အျပဳႏုိင္ေသးေပ။

 အခင္းျဖစ္ပြားပုံမွာ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိပေလာင္ရြာ၊ ကြန္ဒိုင္းေလးရြာႏွင့္ အဒိတ္ေက်းရြာမ်ားမွ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ကုမၸဏီ ပိုင္ေမြးၿမဴေရးငါးကန္၏ ကန္ေပါင္တာရိုးကို လယ္သိမ္းခံခဲ႕ရသည္ဟု ဆုိေသာ ေက်းရြာသားမ်ား ကေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၁ ရက္တြင္ ခ်ိဳးဖ်က္ကာ ေရမ်ားေဖါက္ခ်ၿပီးက်ဳေတာ ႏွင့္ ၀ါးပင္မ်ားအား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ႕သည္။

 ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားဘက္မွ အဆိုပါငါးကန္မ်ားသည္ ယခုလို ေႏြရာသီတြင္ ၎တို႔၏ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာေျမမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၆ခုႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီ၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းခံခဲ့ရေႀကာင္းေျပာသည္။

 ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူကေျပာရာတြင္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ တရား၀င္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရယူ၍ေရနက္ကြင္းမ်ားအား တာပတ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာသည္။

 အဆိုပါေက်းရြာမ်ား တစ္၀ိုက္တြင္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၆ ရက္(ယေန႕)တြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ထုတ္ျပန္ခဲ႕သည္။ထုိ႕ေနာက္ အဓိကရုံးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား ခ်ထားၿပီး ညေန ၃ နာရီတြင္ ျပသနာျဖစ္ေနသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား 

အနီးစုေ၀းေနေသာေဒသခံ ၃၀၀ ခန္႔အား လူစုမခြဲပါက ၿဖိဳခြဲေတာ့ မည္ ျဖစ္ေႀကာင္းအသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္သတိေပးၿပီးေနာက္ လူစုမခြဲဘဲ ေက်းရြာ သား အခ်ိဳ႕က တားဆီးထားေသာ အတားအဆီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားျဖတ္ေက်ာ္ လာသျဖင့္ညေန ၅ နာရီေက်ာ္တြင္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ ဆုံကာ ျပသ နာ ျဖစ္ပြားခဲ႕ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 “ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ႀကား၀င္ညွိႏိႈင္းေပးေနတဲ့ႀကားက အခုလို ျဖစ္သြားတာ ပဲ၊ ႏွစ္ဘက္စလံုးဒဏ္ရာရႀကတယ္ေသဆံုးတာေတာ့ အတိအက်မသိ ရေသးပါဘူး၊”ဟုမအူပင္ၿမိဳ႕နယ္NLDပါတီရံုးအဖြဲ႕၀င္က ေျပာသည္။

 ယေန႔ေန႔လည္ ၃နာရီေက်ာ္တြင္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ား၊ NLDပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မအူပင္ခရိုင္ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးမႈးဦးစိန္ေသာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕မႈးဦးထြန္းမင္းႏွင့္ မအူပင္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးဦးေအးေသာင္း တို႔ ညွိႏိႈင္းေပးအၿပီး ျပန္သြားၿပီးေနာက္တြင္ ႏွစ္ဘက္တိုက္ခိုက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ႕ျခင္းေႀကာင္းသတင္းရရွိသည္။

 “တို႔တစ္ေတြ ညွိႏိႈင္းတုန္းကေတာ့သေဘာတူတယ္၊သူတို႔ေတြအခ်င္းခ်င္း သြားညွိေတာ့မွ သေဘာမတူျဖစ္ႀက တာ၊ သူတို႔ဘက္ကစခုတ္တာ၊ သူတို႔ေသတယ္ဆိုတာ မျဖစ္ေလာက္ပါဘူး၊ ဒဏ္ရာရတယ္ဆိုလည္း ေဆးကု ေပးမလို႔ ဆက္သြယ္လို႔မရဘူး၊ ရဲေတြကေတာ့ ၁၉ ေယာက္ ဒဏ္ရာရတယ္၊”ဟု မအူပင္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးေအးေသာင္း က ေျပာသည္။

 ေဒသခံမ်ား ေသဆုံးမႈမ်ားရွိခဲ႕သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚသျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာထုိသုိ႕ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

 “ကြ်န္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနလို႔ပါ၊ ေႏြစပါးစိုက္ခ်င္လို႔ လယ္တိုးတာပါ၊ ေတာရိုင္းျဖစ္ေနလို႔ လယ္ယာကြက္ေဖၚတာပါ၊ အဲဒါကိုမီးရွိဳ႕တယ္၊ ၀ါးခုတ္တယ္၊ ကန္ေဖါက္တယ္ဆိုၿပီး တရားစြဲတယ္လို႔ ႀကားပါ တယ္၊အႀကမ္းမဖက္ပါဘူး၊ သူတို႔က ငါးရိုင္းေမြးတယ္ဆိုၿပီး ဒီအတိုင္းပစ္ထားတာပါ၊

ကြ်န္ေတာ္တို လယ္ေတြ ကို လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ့္ခုႏွစ္ႏွစ္ ကတည္းက သိမ္းထားတာပါ၊”ဟု ပေလာင္ေက်းရြာသား ဦးေက်ာ္မင္းက အခင္းမျဖစ္ပြားမီ ယေန႕ ေန႕လယ္ခင္းကေျပာသည္။

 ဆက္လက္ရရွိေသာ သတင္းမ်ားကုိ ထပ္မံေဖာ္ျပေပးပါမည္။

 7Day News Journal 
Tuesday, 26 February 2013

လယ္သိမ္းခံရေသာ ေက်းရြာသားမ်ားက ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ေအာ့ခ်တ္ဒ္ ကုမၸဏီပိုင္ငါးေမြးကန္ေပါင္အား ဖ်က္ ကာေရဖြင့္ခ်၍က်ဳပင္မ်ားအား မီးရွိဳ႕ေသာေႀကာင့္ မအူပင္ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးမွပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္
ထားစဥ္ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ အဓိကရုံးႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အႀကားထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံု ကာ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ စုစုေပါင္း လူ၂၀ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရခဲ႕ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လွ်ပ္စစ္လိုင္း ဖ်က္ဆီးခံရ၍ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲ ပဋိပကၡ ျဖစ္

ကိုဝိုင္ ဝိုင္ေက and 2 other friends shared ခြန္ ဒီးယမ္'s photo.
ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လွ်ပ္စစ္လိုင္း ဖ်က္ဆီးခံရ၍ ရြာသားမ်ားႏွင့္ ရဲ ပဋိပကၡ ျဖစ္
__________________________________________________

မႏၲေလးတုိင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာ မီးလင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ည ၁၁ နာရီခန္႔က ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသခံရဲမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ႀကံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ) မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ အပါအ၀င္ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းက ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ ဦးေဆာင္သည့္ ရြာသားမ်ား ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စနစ္ျဖင့္ သြယ္တန္းထားသည့္ မီးႀကိဳးကုိ ျဖဳတ္ပစ္ရာမွ အျငင္းပြားမႈ စတင္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသင့္ေရာက္ရွိေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက ၀င္ေရာက္ ႐ုိက္ႏွက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒသခံတဦးက “သြယ္ထားတဲ့ မီးႀကိဳးကုိ ျဖတ္ပစ္တယ္။ ဆရာေတာ္ကုိလည္း ကားနဲ႔၀င္တုိက္ဖုိ႔ လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး သားနဲ႔ အုပ္စုက ဆဲဆုိၿပီး ခဲနဲ႔ေပါက္တာက ျပႆနာစျဖစ္တာ” ဟု ေျပာသည္။

ထုိေနာက္ အသင့္ေရာက္ရွိေနသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၅၀ ခန္႔က ဦးေကာသလႅကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး ရြာသားမ်ားကုိလည္း နံပါတ္တုတ္မ်ားျဖင့္ ႐ုိက္ႏွက္သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးတဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ၃ ဦးကုိ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းႏွင္ မေကြးေဆး႐ုံသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ထားရသည့္ အျပင္ ေက်းရြာရွိ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႐ုံးလည္း ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ NLD အဖြဲ႔၀င္ ကုိေအးခုိင္က “႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ ျဖစ္တဲ့ေနရာနဲ႔ ႐ုံးကကပ္လ်က္။ လူေတြက ရဲေတြ လုိက္႐ုိက္ေတာ့ ႐ုံးထဲ ၀င္ေျပးလာတာကုိ ရဲေတြ ၀င္းထရံေတြဖ်က္၊ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ၊ အလံတုိင္ေတြ ႐ုိက္ခ်ိဳးၿပီး ဆဲဆုိၿပီး ရုိက္တာ” ဟု ဆုိသည္။

ယခုအခါ NLD ႐ုံး တုိက္ခုိက္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရားဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရန္ကုန္ NLD ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ တုိင္ၾကား ထားေၾကာင္း ကုိေအးခုိင္က ဆက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ေက်းရြာသုိ႔ လာေရာက္ ရွင္းလင္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ားလည္း ေၾကာက္ရြံေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဤျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ရဲစခန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မႉး အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးသုိ႔ ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းေသာ္လည္း ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅသည္ အိမ္ေျခ ၁ ေထာင္ခန္႔ရွိ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာ မီးလင္းေရးကုိ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက ေငြေၾကး ေကာက္ခံကာ ထရန္ေဖာ္မာ တလုံး၀ယ္ယူၿပီး အိမ္ေျခ ၁၄၅ အိမ္ မီးေပးေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခါ ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅကုိ လူ၀တ္လဲကာ ျမင္းၿခံေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆုိမႈအရ သိရသည္။
-----------------------------------------
Irrawaddy - 16-2-2013
Ref: http://burma.irrawaddy.org/archives/34534

မႏၲေလးတုိင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏွစ္က်ပ္ခြဲေက်းရြာ မီးလင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ည ၁၁ နာရီခန္႔က ရြာလူထုႏွင့္ ေဒသခံရဲမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၆-၂)

သစ္ထူးလြင္Tuesday, February 26, 2013

တူတံစဥ္နဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္


တူ၊ တံစဥ္ ဆိုတာ
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အင္အား၊
လယ္သမား၊
အလုပ္သမား ဆိုတာ
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လုပ္သား။

25.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Sunday, February 24, 2013 at 5:45pm ·

အေမရိကန္-ျမန္မာ တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးမည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၅၀ ပါ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ဟာ တနလၤာေန႔ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရွိပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး မခန္႔သင့္ဟု The Voice ဂ်ာနယ္ေဖာ္ျပ

Thet Tun shared Oppositeyes's photo.
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး မခန္႔သင့္ဟု The Voice ဂ်ာနယ္ေဖာ္ျပ
=================================
သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးအား တပ္မေ တာ္ မွ ျဖစ္သည့္အတြက္ မခန္႔သင့္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး ၏ ေပးစာ အ သြင္ျဖင့္ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေပးစာ၏ အစတြင္ ယခင္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေစာ္ကားသည့္ ရုပ္ပံု၊ အေၾကာင္း အရာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ သည့္ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္ ၏ အေျပာကို ကိုး ကား၍ နည္းပညာ ၀န္ၾကီး ေနရာမွာ နည္းပညာကို နားလည္ တဲ့သူ ကိုပဲ ခန္႔အ ပ္သင့္ တယ္လို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ.္။

စာေရးသူ ဆရာ၀န္မွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာမွ ဘယ္အခ်ိန္ ကာလက ဆရာ၀န္ တစ္ဦး၊ ေက်ာင္း ဆ ရာ တစ္ ဦး ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ဖူးပါသလား ဆိုျပီး ေမးခြန္းထု တ္တယ္ ဟု ေရးသား ထားပါတယ္။

အံ့ၾသ သင့္ဖြယ္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး၏ အျမင္လား၊ The Voice အျမင္လား ဆိုျပီး ခြဲျခား မရႏိုင္ပါဘူး။ ကမၻာ့ျမိဳ႕ ၾကီး မ်ားက ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေတြဟာ ေဆးကုတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ထုိ႔ျပင္ ဒီပညာ တတ္မွ ဒီ၀န္ ၾကီး လုပ္ရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တကြ ခန္႔ထား ခဲ့တဲ့ ၀န္ၾကီးေတြကို အသံုးမ က် ဘဲ အခန္႔ သား ေနရာ၀ င္ယူတယ္ လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ေျပာရ လွ်င္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာဘြဲ႕မွ မရဖူး၊ မသင္ ဖူးပဲနဲ႕ မည္သူ ေခါင္းေ ဆာင္ လုပ္မလဲ ဟုသာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ဌာနတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ ၀င္ေငြထြက္ေငြ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥ အားလံုး သူ႕အကန္႔ နဲ႔သူ သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေကာင္းကင္နဲ႔ ေျမျပင္ကို အသက္ေတြ ရင္းျပီး ဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဌာန တစ္ခုက အၾကီးအ ကဲဟာ ေျမျပင္မွာ တိုင္ေထာင္ျပီး ျဂိဳဟ္တုနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္တာကို နားမလည္ရေလာက္ေ အာင္ ဗဟုသုတ မရွိဘူး။ ပညာ မတတ္ ဘူး လို႔ ဆိုတာကိုလဲ အံ့ၾသသင့္ဖြယ္ ပညာတတ္တစ္ဦး၏ အာေဘာ္ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုေတာ့ The Voice သာလွ်င္ သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

  သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးအား တပ္မေ တာ္ မွ ျဖစ္သည့္အတြက္ မခန္႔သင့္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး ၏ ေပးစာ အ သြင္ျဖင့္ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

Monday, February 25, 2013

သစ္ထူးလြင္ သႈတင္းစုစည္းမႈ (၂၅-၂)

သစ္ထူးလြင္မဆလေခတ္ ပညာေရးကုိ စမ္သပ္တာဝန္ယူခဲ႔သူ ေဒါက္တာညီညီ ၏ အမွား၂-ခုမွ တခုဝန္ခံခ်က္.....

ဘယ္အခ်က္ေတြမွာ မွားခဲ့တာလဲ ဆရာ။
ပထမဆံုးအခ်က္က သင္နည္းစနစ္ မွားတယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဂၤလိပ္ စာသင္႐ိုးတစ္အုပ္လံုးက စာဖတ္တာနားလည္ဖို႔ (Reading Comprehension)  ကိုပဲ အသားေပးထားတာေလ။ အမွန္မွာက အေျပာတတ္ေရးကို ဦးစားေပးရမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဂၤလိပ္စာကို ဖတ္တတ္ရင္ေတာ္ၿပီ။ အဂၤလိပ္လို ေရးတာသား တာကို နားလည္ ရင္ေတာ္ၿပီ။

24.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Saturday, February 23, 2013 at 3:14pm ·

အင္ဒိုနီးရွားအာဏာရပါတီေခါင္းေဆာင္ ႏႈတ္ထြက္


အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ Anas Urbaningrum။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တယ္လို႔ သတင္းထြက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အင္ဒိုနီးရွား အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ရာထူးက ႏုတ္ထြက္လိုက္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး မခန္႔သင့္ဟု The Voice ဂ်ာနယ္ေဖာ္ျပ

Thet Tun shared Oppositeyes's photo.
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ)ကို ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီး မခန္႔သင့္ဟု The Voice ဂ်ာနယ္ေဖာ္ျပ
=================================
သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးအား တပ္မေ တာ္ မွ ျဖစ္သည့္အတြက္ မခန္႔သင့္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး ၏ ေပးစာ အ သြင္ျဖင့္ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေပးစာ၏ အစတြင္ ယခင္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေစာ္ကားသည့္ ရုပ္ပံု၊ အေၾကာင္း အရာမ်ား ျဖန္႔ေ၀ သည့္ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္ ၏ အေျပာကို ကိုး ကား၍ နည္းပညာ ၀န္ၾကီး ေနရာမွာ နည္းပညာကို နားလည္ တဲ့သူ ကိုပဲ ခန္႔အ ပ္သင့္ တယ္လို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ.္။

စာေရးသူ ဆရာ၀န္မွ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ေနရာမွ ဘယ္အခ်ိန္ ကာလက ဆရာ၀န္ တစ္ဦး၊ ေက်ာင္း ဆ ရာ တစ္ ဦး ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ဖူးပါသလား ဆိုျပီး ေမးခြန္းထု တ္တယ္ ဟု ေရးသား ထားပါတယ္။

အံ့ၾသ သင့္ဖြယ္ ဆရာ၀န္တစ္ဦး၏ အျမင္လား၊ The Voice အျမင္လား ဆိုျပီး ခြဲျခား မရႏိုင္ပါဘူး။ ကမၻာ့ျမိဳ႕ ၾကီး မ်ားက ေဆးရံု အုပ္ၾကီးေတြဟာ ေဆးကုတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ထုိ႔ျပင္ ဒီပညာ တတ္မွ ဒီ၀န္ ၾကီး လုပ္ရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တကြ ခန္႔ထား ခဲ့တဲ့ ၀န္ၾကီးေတြကို အသံုးမ က် ဘဲ အခန္႔ သား ေနရာ၀ င္ယူတယ္ လို႔ ေျပာရမလို ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ေျပာရ လွ်င္ေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာဘြဲ႕မွ မရဖူး၊ မသင္ ဖူးပဲနဲ႕ မည္သူ ေခါင္းေ ဆာင္ လုပ္မလဲ ဟုသာ ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ္။

ဌာနတစ္ခု၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ ၀င္ေငြထြက္ေငြ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ကိစၥ အားလံုး သူ႕အကန္႔ နဲ႔သူ သာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေကာင္းကင္နဲ႔ ေျမျပင္ကို အသက္ေတြ ရင္းျပီး ဆက္သြယ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ဌာန တစ္ခုက အၾကီးအ ကဲဟာ ေျမျပင္မွာ တိုင္ေထာင္ျပီး ျဂိဳဟ္တုနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္တာကို နားမလည္ရေလာက္ေ အာင္ ဗဟုသုတ မရွိဘူး။ ပညာ မတတ္ ဘူး လို႔ ဆိုတာကိုလဲ အံ့ၾသသင့္ဖြယ္ ပညာတတ္တစ္ဦး၏ အာေဘာ္ ဟုတ္မဟုတ္ ကိုေတာ့ The Voice သာလွ်င္ သိႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
 
 သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ တရား၀င္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးအား တပ္မေ တာ္ မွ ျဖစ္သည့္အတြက္ မခန္႔သင့္ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ဆရာ၀န္ တစ္ဦး ၏ ေပးစာ အ သြင္ျဖင့္ The Voice ဂ်ာနယ္မွ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

25.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Sunday, February 24, 2013 at 5:45pm ·
အေမရိကန္-ျမန္မာ တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္ေရး ေဆြးေႏြးမည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ထိပ္တန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္ ၅၀ ပါ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တဖြဲ႔ဟာ တနလၤာေန႔ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရွိပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၄-၂)

သစ္ထူးလြင္Sunday, February 24, 2013

23.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Friday, February 22, 2013 at 5:43pm ·

Jimmy Savile အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံ စစ္ေဆးခ်က္ ထြက္ၿပီ

သူ႕ရဲ႕ မဖြယ္မရာ လုပ္ရပ္ေတြကို Newsnight က မထုတ္လႊင့္ခဲ့တာဟာ ဘီဘီစီကို အက်ည္းတန္ ေစခဲ့
ကြယ္လြန္ သြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဘီဘီစီက အစီ အစဥ္ တင္ဆက္သူ Jimmy Savile ရဲ႕ လိင္မႈ ဆိုင္ရာ မေတာ္ မတရား ျပဳက်င့္ မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္လႊင့္ဖို႔ စီစဥ္ထား တာကို ဘီဘီစီ Newsnight အစီအစဥ္ ကေန မထုတ္လႊင့္ဘဲ ဘာေၾကာင့္ ျဖဳတ္ပစ္ခဲ့ သလဲ

ဆိုင္းဘုတ္မ်ား အေရာင္လြင့္ျပယ္ျခင္း

 
 - သမိုင္းတေခတ္မွာ
ေဗဒါလိုေမ်ာရင္း
ငါ--ရွာေတြ ့တဲ့
စတာလင္
မတ္(ခ္)၊ လီနင္
ဒီမိုကေရစီတဲ့

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၃-၂)

သစ္ထူးလြင္Saturday, February 23, 2013

22.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Friday, February 22, 2013 at 5:43pm ·
ေျမာက္ကိုရီးယားမွာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အင္တာနက္ သံုးႏုိင္ေတာ့မည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားနိုင္ငံကို အလုပ္အကိုင္နဲ႔ အလည္အပတ္အတြက္ သြားေရာက္ၾကသူ နိုင္ငံျခားသားေတြ မၾကာခင္မွာ မိုဘိုင္းဖုံးကတဆင့္ အင္တာနက္သုံးစြဲနိုင္ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထုပ္

by Win Ko on Friday, February 22, 2013 at 6:44pm ·
 

ခုတေလာ စိတ္တုိ႔က ဂဏွာမျငိမ္ ေယာက္ယက္ခတ္ေနသည္။
ႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာၾကာ စြန္႔ခြာခဲ့ေသာ အမိေျမကုိ တဖန္ျပန္လည္အေျခခ်ေနထုိင္လုိေသာ အေတြးေတြက လႊမ္းမုိးေနခဲ့သည္။

Friday, February 22, 2013

ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ့ရက္စဲြသမိုင္း

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၂-၂)

သစ္ထူးလြင္ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးတည္၍ လႈံ႕ေဆာ္သူအခ်ိဳ႕အေပၚ အစိုးရမွ မည္သည့္အတြက္ အေရးမယူေၾကာင္း ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊေမးခြန္းထုတ္

Lun Swe and Ma Su Mon shared Ye Yint Nge's photo.
ေနမ်ဳိးေ၀နဲ႔၀င္းခ်ဳိ အဲဒီလူေတြကို ထိန္းလိုက္ရင္ ဒီကိစၥကျပတ္ၿပီ (ခင္ေရႊ၊ ေဇကမၻာ)
=============================================

ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ားအား ဦးတည္၍ လႈံ႕ေဆာ္သူအခ်ိဳ႕အေပၚအစိုးရမွ မည္သည့္အတြက္ အေရးမယူေၾကာင္းေဇကမၻာဦးခင္ေရႊေမးခြန္းထုတ္

February 19, 2013

ေျမသိမ္းမႈမ်ား၌ အမွန္တ ကယ္သိမ္းယူေသာ အိုးအိမ္ဦးစီး ဌာနအား ရည္ရြယ္ဦးတည္ျခင္း လံုး၀မရွိဘဲ ယင္းအိုးအိမ္ဦးစီးဌာန မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပန္ခ်ေပးေသာ ပုဂ္ၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္သူ မ်ားမွအထင္လႊဲမွားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ႏုိင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္သူ  အခ်ိဳ႕ရွိေနၿပီး။ယင္းသို႔ေသာ ႏုိင္ငံ ေရးလံႈ႕ေဆာ္သူအခ်ိဳ႕အား အစိုးရ မွ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိေရာက္စြာ ထိန္းသိမ္းအေရး ယူျခင္းမျပဳရေၾကာင္း ေဇကမၻာ  ကုမၸဏီဥကၠ႒ဦးခင္ေရႊမွေမးခြန္း ထုတ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။
““ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ႏုိင္ငံေရး  တုိက္ကြက္ႀကီးကိုေကာင္းေကာင္း ခံေနရတယ္။ေျပာရရင္ႏိုင္ငံေရး  လံႈ႕ေဆာ္ေနသူေတြက နည္းနည္း ေလးပါ အဲဒီမွာရန္ကုန္မွာဆို ေနမ်ဳိးေ၀နဲ႔၀င္းခ်ဳိ အဲဒီလူေတြကို ထိန္းလိုက္ရင္ ဒီကိစၥကျပတ္ၿပီ သူတို႔က နည္းနည္းဆို ေဇကမၻာ  ေျမသိမ္းတယ္။ ေဇကမၻာမတရား လုပ္တယ္ဆိုၿပီး လႈံ႕ေဆာ္ၾကတာ  ေဇကမၻာမတရားလုပ္တာ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ဒီရက္ထဲမွာ ေနမ်ဳိးေ၀ က စာအုပ္ႀကီးထုတ္လိုက္တာ အဲဒီမွာ ေဇကမၻာက မတရားလုပ္ တယ္ဆိုၿပီးပါေရာ ေဇကမၻာမတရား လုပ္တာလံုး၀မရွိပါဘူး။နည္းနည္း ဆို ခင္ေရႊ၊ ေဇကမၻာ၊ခ႐ိုနီ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းေၾကာင္းေတြလည္းရွိ တယ္။ အဓိကက လံႈ႕ေဆာ္ေနတဲ့ သူ ၄ေယာက္ေလာက္လိုပါ ဒီ ေလးေယာက္ေလာက္ကို ႏုိင္ငံ ေတာ္က ဘာေၾကာင့္ မထိန္းႏုိင္ သလဲဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း စဥ္းစားလို႔မရဘူးဗ်ာ””ဟု ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊမွ လႊတ္ေတာ္လယ္ယာ ေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံ ရမႈစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားသြား  ခဲ့သည္။
ေဇကမၻာဦးခင္ေရႊ ေရွ႕မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားရာ၌ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၄၌ ယခင္အစိုးရလုပ္ ထားေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ား အား ယခုအစိုးရမွ ဃသမလေ ျပဳရ မည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း လက္ရွိ  လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားမွာ ယခင္ အစိုးရလုပ္ထားတာ လုပ္ငန္းမ်ား  ျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုအစိုးရမွ   ဃသမလေ ျပဳလုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ယင္းသို႔ ႏုိင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈ မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားအား ေျမႇာက္ ပင့္ေနမႈမ်ားႏွင့္အျခားေသာကိစၥ မ်ားအတြက္ မိမိအေနျဖင့္ တရား စြဲဆိုထားေသာ အမႈေပါင္း၂၀ခန္႔ ရွိေနၿပီး ယင္းအမႈမ်ားအားလည္း  တရား႐ံုးမ်ားမကိုင္ရဲ၊ရဲစခန္းမွလည္း ဘာမွမလုပ္ေပးသည့္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟူသည္မရွိ ေတာ့ၿပီလားဟု ထပ္မံေမးခြန္း ထုတ္ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။


ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)
hotnewsweekly.com
February 19, 2013

ေျမသိမ္းမႈမ်ား၌ အမွန္တ ကယ္သိမ္းယူေသာ အိုးအိမ္ဦးစီး ဌာနအား ရည္ရြယ္ဦးတည္ျခင္း လံုး၀မရွိဘဲ ယင္းအိုးအိမ္ဦးစီးဌာန မွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပန္ခ်ေပးေသာ ပုဂ္ၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္သူမ်ားမွ အထင္ လႊဲမွားလာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ႏုိင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္သူ အခ်ိဳ႕ရွိေနၿပီး။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၁-၂)

သစ္ထူးလြင္Thursday, February 21, 2013

“ျပည္ပေရာက္ေတြ ဘယ္ေတာ့ ျပန္လာမွာလဲ”

Shwe Khae shared Yamoun Nar's photo.
“ျပည္ပေရာက္ေတြ ဘယ္ေတာ့ ျပန္လာမွာလဲ”

"ျပည္ပေရာက္ေတြ ဘယ္ေတာ့ျပန္လာမွာလဲ ဆိုတဲ့ ကိုမင္းကုိႏုိင္အေမးစကားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာထဲက သူပုန္တေကာင္အေနနဲ႔ ေျဖခ်င္တာက လက္ရွိ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟာ စိတ္ခ်ရတဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့၊ အမ်ဳိးသား ညီညႊတ္ေရးကုိ အာမခံႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ျဖစ္ပါၿပီလား ...

ကိုမင္းကုိႏုိင္ အေနနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ေတြကို ေမးမဲ့အစား ၂၀၀၈ စစ္အေျခခံဥပေဒ၊ လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္အခင္းအက်င္းနဲ႔ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ျပန္ေမးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ေနာက္တခုက တတ္တဲ့ပညာေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းမွာ လက္ရွိ စစ္ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ သိန္းစိန္အစုိးရ လက္ေအာက္မွာ ဘယ္လုိအလုပ္ေတြကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာ ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ႏုိင္မွာပါလဲ ဆိုတာကုိလည္း ေမးခ်င္ပါတယ္ ...

- ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ျပန္ေမးခ်င္တာက ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ကိစၥ၊ စစ္အုပ္စု အက်ဳိးစီးပြား ဦးပုိင္ကုမၸဏီရဲ႕ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး ဟူသမွ် ေမာင္ပိုင္ စီးထားတဲ့ကိစၥ ... 

- NLD ရဲ႕ ၂၀၀၈ စစ္အေျခခံ ဥပေဒကုိ လႊတ္ေတာ္တြင္း “၀င္ - ျပင္” ကေန ခုေတာ့ “၀င္-နင္” ဘ၀နဲ႔ ၂၀၀၈ စစ္အေျခခံ ဥပေဒႀကီးကုိ စစ္အုပ္စု အလိုက် “၀င္ - ထမ္း” ၀င္ေရာက္ထမ္းပိုးေနရတဲ့ ကိစၥ ... 

- အရွင္ေမြး ေန႔ခ်င္းႀကီး ခရိုနီ စီးပြားေရးသမားေတြရဲ႕ လယ္သိမ္း၊ ေျမယာသိမ္း၊ ဘ၀ေတြကိုပါ သိမ္းေနတဲ့ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ မင္းမဲ့ဒီမိုကေရစီ အခင္းအက်င္းကိစၥ ... 

- ေနာက္ဆံုး ၄၀၁ - ေျခမန္းကြင္းနဲ႔ လြတ္ေျမာက္မႈမွာ ေႏွာင္ႀကိဳး နဖါးႀကိဳးထိုးထားခံရတဲ့ကိစၥ ... 

အဲဒါေတြကိုေရာ လက္ေတြ႔က်က် ဘယ္လို တိုက္ပြဲ၀င္ၾကမလဲ ... 
ပူးသတ္ေရးေလာ ... 
ရန္သူ႔အလိုက် ပူးေပါင္းေရးေလာ ... 
ႏုိင္ငံေရးေလာ ... 
ေတာ္လွန္ေရးေလာ ... 
လက္ေ၀ခံ ဘ၀နဲ႔ တကုိယ္ရည္ အတၱျဖင့္ လက္ေတြ႔ဘ၀ကေန ထြက္ေျပးျခင္းေလာ ... 
ရပ္တည္ခ်က္ ေ၀ေဝ၀ါး၀ါးေလာ ...

အဲဒီေမးခြန္းေတြကုိ ေတာထဲက သူပုန္တေယာက္အေနနဲ႔ ကိုမင္းကုိႏုိင္နဲ႔ ၈၈ ပြင့္လင္းအဖြဲ႔ ဆိုတာႀကီးကုိ ျပန္လည္ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ပါတယ္ ....."

ကုိေပါက္ (ကမာပုလဲ) 
၁၈၊ ၂၊ ၂၀၁၃

ဓါတ္ပံု Aung San Nyunt ေဖ့စ္ဘုတ္မွ ..

"ျပည္ပေရာက္ေတြ ဘယ္ေတာ့ျပန္လာမွာလဲ ဆိုတဲ့ ကိုမင္းကုိႏုိင္အေမးစကားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေတာထဲက သူပုန္တေကာင္အေနနဲ႔ ေျဖခ်င္တာက လက္ရွိ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟာ စိတ္ခ်ရတဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့၊ အမ်ဳိးသား ညီညႊတ္ေရးကုိ အာမခံႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း ျဖစ္ပါၿပီလား ...

ယေန႔ အႀကိဳက္ဆံုးသံုးသပ္ခ်က္

 
တိုင္းျပည္ရဲ႕ အာဏာခြဲေဝေရး ကိစၥ ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက စစ္သား ၂၅ %၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီတို႔ရဲ႕ အာဏာ .. စတဲ့ အခ်ိဳး မမွ် အာဏာ ခြဲယူထားတာကို ေျပာတာမ်ားေနေတာ့ ... ဒီတခါမွာ အာဏာခြဲေဝေရး မဟုတ္ဘဲ "ပုဂၢလိက ပစၥည္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္" ကိစၥ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

20.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Tuesday, February 19, 2013 at 4:48pm ·

 မႏၲေလး တ႐ုတ္လူဝင္မႈ စစ္မယ္
မႏၲေလးၿမိဳ႕လယ္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား
မႏၲေလးတိုင္းမွာ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္ ေနထိုင္တဲ့ တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးေတြ ရွိေနသလား အိမ္ေထာင္စု စာရင္းေတြ ေသခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး မမွန္မကန္ ေဆာင္႐ြက္ တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို အေရးယူ သြားမယ္လို႔ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦး ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

Wednesday, February 20, 2013

သစ္ထူးလြင္သတင္းစုစည္းမႈ (၂၀-၂)

သစ္ထူးလြင္ျပည္ေထာင္စုုအဆင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မွဳလုုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဒုုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္တဲ့ ကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နဲ့ ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအန္အက္ဖ္စီ) တိုု့ဟာ ႏိုုင္ငံေရးေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြ

19.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Monday, February 18, 2013 at 4:04pm ·
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး တိုးျမႇင့္
ျမန္မာ မိန္းကေလး တေယာက္ကို တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္ ႏွစ္ေသာင္း၊ ျမန္မာ ေငြနဲ႔ ဆိုရင္ ၂၆ သိန္းနဲ႔ ဝယ္ယူေန
ျမန္မာ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား လူကုန္ ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အတြက္ တတိယ ေျမာက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ဆက္ဆံေရး ႐ုံးတခု ကို အခု ႏွစ္ထဲ ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ သြားဖို႔ ႏွစ္ဘက္ အစိုးရ အၾကား သေဘာတူ ထားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၉-၂)

သစ္ထူးလြင္Monday, February 18, 2013

တရုပ္ဟာ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေတာ့ မွာလား။။။ မ်ိဳးသန္႕

by Myo Thant on Thursday, April 12, 2012 at 11:11pm ·

တရုပ္ႏိုင္ငံကို ေနာင္တက္လာမည့္ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ကမၻာ့မီဒီယာေတြကေျပာ ဆိုေနၾကတယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေရွ႕အက်ဆံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြန္းလာခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံေတြအနက္က တခုျဖစ္ပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္သတင္းစုစည္းမႈ (၁၈-၂)

သစ္ထူးလြင္တရုပ္ဟာ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေတာ့ မွာလား။။။ မ်ိဳးသန္႕

by Myo Thant on Thursday, April 12, 2012 at 11:11pm ·


တရုပ္ႏိုင္ငံကို ေနာင္တက္လာမည့္ မဟာအင္အားႀကီးႏိုင္ငံတခုအျဖစ္ ကမၻာ့မီဒီယာေတြကေျပာ ဆိုေနၾကတယ္။ တရုပ္ႏိုင္ငံဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေရွ႕အက်ဆံုးေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပၚထြန္းလာခဲ့ သည့္ ႏိုင္ငံေတြအနက္က တခုျဖစ္ပါတယ္။

ဦးေအာင္မင္းေဘးမွ ပြဲစားမ်ား အေၾကာင္းတေစ.တေစာင္း----

Bo Han and 10 others shared Aye Aye Soe Win's photo.
ဦးေအာင္မင္းေဘးမွ ပြဲစားမ်ား အေၾကာင္းတေစ.တေစာင္း----

လႊတ္ေတာ္၏လားရာ၊ ေသနတ္ကိုင္အစိမ္းေတြ နဲ. နိုင္ငံေရးပြဲစားေတြ ေ၀စုမတဲ.ျခင္း။ 

ေက်ာ္ရင္လိွဳင္၊ လွေမာင္ေရႊနဲ. မရွိေတာ.တဲ.ေန၀င္းေမာင္ အရပ္သားအၾကီးစား စီးပြားေရးသမားတို.၏ ထရီယို ဥာဏ္ပညာ ခံတပ္က၊ ေဒၚစု အခက္အခဲေတြေရရွည္မွာ ကယ္ထုတ္သြား ဖို. ရွဳိးထားျပထားတဲ. သူတို. ရည္မွန္းခ်က္အခ်ိဳ. ေအာင္ျမင္ခ်င္သလိုလို ဗ်ဴဟာေတြ ရွိေနပံု ရတယ္။ ေဒၚစုကလည္းသူတို. လုပ္ေနတာ ဦးေဆာင္ေနတာေတြကို အတြင္းအျပင္ လက္ခံထားပံုရတယ္။ ၀ိုင္းေတာ္သားေတြ အားေတာင္.ေစဖို. လူသစ္ေတြ ထပ္ငွားတိုးခ်ဲ.ေနတယ္ဆိုတဲ. သတင္းေတြလဲ ထြက္ေနတယ္။ 

အခ်ိဳ.ဆို (ဓါတ္ပံုကိုၾကည္.ပါ။) တန္ရာတန္ရာ သေဘာမထားပဲ။ ဂြင္ေတြ.တုန္းအျမတ္ထုတ္မဲ. ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ နဲ. ဦးေအာင္မင္း စီေတာင္းတဲ. လခ မ်ား တလအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ဆိုပဲ။ 
ကခ်င္ေတြ ကို အျပဳတ္ ရွင္းဖို. အၾကံေပးခဲ.တာလည္း ဒီလူေတြပါပဲ။ ဒါ ေတာင္ သူတို. ခရီးသြားစဥ္ တင္ေတာင္းတဲ. တီေအ ဒီေအ ေတြ ပါ ဦးမယ္မထင္။ အင္း- ေကာင္းေလစြ။ 
ဘယ္သူေတြ ပရုိပိုဆယ္တင္ေနတယ္ဆိုတာ ဆက္တင္ျပေပးပါ.မယ္။ျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာေတာ. ခု လူေတြျပံဳေနတယ္။

ျမန္မာလႊတ္ေတာ္ဇာခန္းစီးေနာက္ကြယ္မွာေတာ. မေက်နပ္သံေတြ တိုးသထက္တိုးလို.လာေနပါတယ္။

တဖက္မွာလည္း ခုေရပန္းစားေနတဲ. ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ. ျဖစ္စဥ္ကိုျပန္ ဆန္းစစ္ဖို.လိုလိမ္.မယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ. အမည္သက္သက္ကအေရးပါေနတာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ အလားတူ တျခား က်န္ေနေသး၊ လူအမ်ားမသိေသးတဲ. အာဂ်န္ဒါေတြ က အေရးပါေနတာလား။ တြဲစဥ္းစားရ မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပံုထဲက သူဟာ သမၼတေဘးက ေဇာ္ဦးတပည္. မင္းေဇာ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းနိုင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ ေ၀ အပါအ၀င္ အျခား နိုင္ငံေတြက အျပံဳလိုက္ရမဲ. ေငြေတြကို တက္ညီလက္ညီ ေ၀စု မခြဲခင္၊သူ.အတြက္ တလအေမရီကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၊ တႏွစ္ ၁၂၀၀၀၀၊ ေအာင္မင္းစီေတာင္းထားပါတယ္။ ကခ်င္စစ္ မရပ္ခင္အထိ ျမန္မာ စစ္တပ္က တပ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြကို ကခ်င္ေတြကို အျပဳတ္ျဖဳတ္ဖို.ေဘးတီးေနခဲ.သူျဖစ္ပါတယ္။ သူ. အာ ဂ်န္ဒါမွာ၊ စစ္တပ္အၾကိဳက္ ကခ်င္ ကို အေသျပဳတ္ေအာင္တိုက္ဖို.၊သူ.ကိုယ္သူ ေစ်း အျမင္.ဆံုးနဲ.ေရာင္းဖို.၊ အၾကံေပးခဲ.သူျဖစ္ပါတယ္။
 ေဒၚမိုရင္းေအာင္သြင္ကို အလြန္ မ်က္နွာလုပ္ျပီး၊ ဘက္တိုင္းက် တစ္ခု မွ မက်န္ အျမတ္ထုတ္နိုင္သူျဖစ္ပါတယ္။ 

ခု- ပညာေရး ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းေခါင္းစဥ္ေတြနဲ. အလုပ္ေတြ ေပၚေတာ.မယ္။ နိုင္ငံတကာ က ဖိအားေၾကာင္. ကခ်င္ ကို ထိုးစစ္ ရပ္သြားတဲ. အခါဒီလူေတြပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္ တာ မွာ အေကာင္းဆံုးလခယူဖို. ျပင္ဆင္ေနျပန္ပါတယ္။
 ေအာင္မင္းတို. စပြန္ဆာထားေသာ အယုတ္ အယုတ္ျခင္းပူးေပါင္းတဲ. ပြဲပါ။ 

 ျမန္မာ ျပည္ က ဗိဳလ္ခ်ဳပ္ေတြက လူရာ မ၀င္ ခပ္အအ၊ ခပ္တံုးတံုးေတြဆိုေတာ.၊ သူ. ကိုယ္သူ အာဖဂန္က စပါယ္ရွယ္လစ္တ္ လုပ္၊ လိမ္ညာ ေျပာဆိုခဲ.ျပီး၊ စစ္တပ္ အာ ဂ်န္ဒါ ကို သူ. ပါဆင္နယ္ အခြင္.အေရးအတြက္ လို တိုး ပို ေလွ်ာ. လုပ္သြား ကစား သြားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ 

ခု ျငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာ မွာ လူ လို တဲ. အခါ ေအာင္မင္းတို. က နိုင္ငံျခား က ၀င္လာ မဲ. အန္ ဂ်ီ ေငြ ေငြ ေတြ နဲ. ဒီ လို ကိုယ္ က်ိဳး ရွာ စစ္၀ါဒီမ်ားနဲ. ပူးေပါင္းျပီး မီးစတစ္ဖက္ ေရ မွဳတ္ တဖက္ လွဳပ္ရွားေနၾကတာသာ ျဖစ္တယ္။ 

အစိမ္းလိုင္းေတြ အတြက္ေတာ. အသဲနာစရာပါ။ အမ်ိဳးသားေရးအေၾကာင္းျပ၊ ဗိုမင္းေအာင္လိွဳင္ချမာ နံမည္အပ်က္ခံျပီး တိုက္လိုက္ ရတဲ.စစ္၊ ေလယဥ္ပ်ံတင္.ကား အေျမွာက္ အကုန္သံုး ပစ္လိုက္ရတဲ. အျပစ္မဲ.လူမ်ား၊ ထိုးေက်ြးလိုက္ေသာ စစ္သားမ်ား။ အမ်ားၾကီး။ ဒိေတာ.- တပ္ထဲမွာ ၂၀၁၂ အတြင္းေနာက္တန္းတပ္၀င္းေတြထဲမွာ-- မုဆိုးမေတြ အမ်ားၾကီး က်န္ခဲ.တယ္။

ေခါင္ပိုင္း အေပၚပိုင္းအထိ သူ.ဖက္ကိုယ္.ဖက္ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ၊ နွစ္ဖြဲ.မက ၃ဖြဲ.အထိ အတြင္းမွာ အားျပိဳင္မွဳ၊ ခြက္ေစာင္းခုတ္မွဳေတြ ပို၍ပို၍အားေကာင္းလွ်က္ရွိေနတယ္လို.ၾကားသိေနရပါ တယ္။ 

ဒီအေျခအေနဟာ-ဒီမိုကေရစီမနက္ခင္းေရာက္ဖို. သိပ္အေရးပါတဲ. အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ေျပခ်ိန္တန္ေျပ၊ ေၾကြခ်ိန္တန္ေၾကြဆိုတဲ. သေဘာတရား ပါပဲ။ မည္သူမျပဳမိမိမွဳလို.ဆိုခ်င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစိမ္းေတြဖက္ကေတာ. ေတာ္တာ္ မေက်နပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္းၾကားသိရပါတယ္။ 
လႊတ္ေတာ္၏လားရာ။ အစိမ္းလိုင္းလား၊ ပြဲစားလူလည္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ အရပ္သားေဒါက္ျခာေတြလက္ထဲမွာလား။ ဆက္ၾကည္.ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေအးေအးစိုး၀င္း
ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၆ ၂၀၁၃
လႊတ္ေတာ္၏လားရာ၊ ေသနတ္ကိုင္အစိမ္းေတြ နဲ. နိုင္ငံေရးပြဲစားေတြ ေ၀စုမတဲ.ျခင္း။

ေက်ာ္ရင္လိွဳင္၊ လွေမာင္ေရႊနဲ. မရွိေတာ.တဲ.ေန၀င္းေမာင္ အရပ္သားအၾကီးစား စီးပြားေရးသမားတို.၏ ထရီယို ဥာဏ္ပညာ ခံတပ္က၊ ေဒၚစု အခက္အခဲေတြေရရွည္မွာ ကယ္ထုတ္သြား ဖို. ရွဳိးထားျပထားတဲ. သူတို. ရည္မွန္းခ်က္အခ်ိဳ. ေအာင္ျမင္ခ်င္သလိုလို ဗ်ဴဟာေတြ ရွိေနပံု ရတယ္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၇-၂)

သစ္ထူးလြင္လူမွန္ေနရာမွန္

Ko Nyi
သရ၀ဏ္(ျပည္)

၂၀၀၆ ခုနွစ္နွစ္လည္ခန.္ကျဖစ္သည္။ ဥေရာပတိုက္သား ကမၻာလွည္.ခရီးသည္တစ္ဦးကို က်ြန္ေတာ္ ျမန္မာျပည္အနွံ. ဧည္.လမ္းညြွန္အျဖစ္လိုက္ပါ၀န္ေဆာင္မွုေပးရသည္ ။ ဧည္.သည္၏အမည္မွာ မစၥတာ ဂြမ္တာ(Gunter) ျဖစ္သည္ ။ မစၥတာဂြမ္တာသည္ သည္ က်ြန္ေတာ္.မိတ္ေဆြ ျမန္မာမေလးမသဂၤ ီ နွင္.အိမ္ေထာင္က်ျပီး နိုင္ငံျခားမွာေနသည္ ( ဘယ္နိုင္ငံလဲဆိုတာေတာ. မေျပာလိုေတာ.ပါ ) ။
ထိုသို.သြားလာလည္ပါတ္ျကရင္း တစ္ေန.တြင္ နိုင္ငံျခားသားျကီးက ထူးဆန္းေသာစကားတစ္ခြန္းကို ဤသို.ေျပာလာ၏ ။
“ ညီညီ မင္းသိလား ၊ ငါတို.နိုင္ငံမွာ ရွိတဲ.ျမန္မာသံအမတ္ျကီးက အဂၤလိပ္စကားေျပာရင္ အျမဲတမ္းသံုးေျကာင္းပဲေျပာတယ္ ၊ ျပီးရင္ ဘာမွ ဆက္မေျပာေတာ.ဘူး “

17.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Saturday, February 16, 2013 at 5:27pm ·

ႏိုင္ငံျခားသားအေျခခ်သူ လက္ခံမဲ့အစီအစဥ္ စကၤာပူမွာဆန္႔က်င္

စင္ကာပူႏုိင္ငံမွာ ျပည္ပက အေျခခ်ေနထိုင္သူေတြကို လက္ခံေပးၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရကို တိုးျမႇင့္ဖို႔ အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့အေနနဲ႔ ရွားရွားပါးပါး အစိုးရဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲမွာ လူေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။ လက္ရွိ လူဦးေရ ၅.၃ သန္းကေန ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမင့္မယ့္ အစိုးရရဲ႕ အစီအစဥ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ဟစ္ေၾကြး၊ မေက်နပ္ေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေတြကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့ မိုးထဲေရထဲမွာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာပါ။

Sunday, February 17, 2013

ေျမာက္ပိုင္းတြင္ေၾကြလြင့္သြားေသာေက်ာင္းသားမ်ားအမွတ္တရေန႕သို႕ ABSDF ဗဟိုေကာ္မတီမွ ေပးပို႕ေသာ ၀မ္းနဲျခင္းသ၀ဏ္လႊာ...


လြမ္းေမာခဲ့ရေသာ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ေႏြရက္မ်ား

by K Khaing July on Thursday, November 15, 2012 at 1:09am ·


က်ေနာ္ ပညာႏို႔ရည္ ေသာက္သုံးခဲ့ေသာ အမိ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေ၀းကြာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ တခုေက်ာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႀကီးကို အလည္တေခါက္ ျပန္ေရာက္ခဲ့ျပန္သည္။ နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တုန္းက က်င္လည္ခဲ့သည့္၊

16.02.2013 ေန႔ဖတ္ရန္သတင္းမ်ား

by Myanmar Journal on Saturday, February 16, 2013 at 4:29am ·
ကမၻာႀကီး အနီးက ၿဂိဳလ္သိမ္ၿဂိဳလ္မႊားတခု ျဖတ္သြား
ကမၻာႀကီး အနီးက ၿဂိဳလ္သိမ္ၿဂိဳလ္မႊား ျဖတ္သြား
ေဘာလုံးကြင္း ထက္ဝက္ စာေလာက္ ရွိတဲ့ ၿဂိဳလ္သိမ္ ၿဂိဳလ္မႊား တခုဟာ ကမၻာေျမအနီး ကေန ေဘးအႏၲရာယ္ မေပးဘဲ ျဖတ္သြား ခဲ့ပါတယ္။
ဒါဟာ အဲဒီ အ႐ြယ္အစား ရွိတဲ့ ၿဂိဳလ္သိမ္ ၿဂိဳလ္မႊားတခု ကမၻာနဲ႔ အနီးဆုံးကို ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိပၸံပညာရွင္ ေတြက ေျပာၾကပါတယ္။

Saturday, February 16, 2013

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၆-၂)

သစ္ထူးလြင္Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...