Monday, February 29, 2016

ပြဲၾကီးပြဲေကာင္း။ ။

 
မဆလေခတ္မွာခုိးဝွက္ထားတာခဲ့ၾကတာကုိ
နဝတ၊နအဖလက္ထက္မွာ
မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။
ျပီးခဲ့တဲ့(၅)ႏွစ္သက္တမ္းဦးဖုိးခ်မ္းဒီမုိကေရစီေခတ္မွာလည္း
မေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။
ဘယ္ေဖာ္ႏုိင္ပါ့မတုန္း၊
သူခုိးေတြဝါစဥ္အတုိင္းႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ေက်ာ္ ၾကီးစုိးခဲ့သကုိး။

ေမးစမ္းပါရေစ

Tin Nyunt

သမိုင္းမွန္ကို လိုသလိုေကာက္ၿပီးေတာ့ ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာတတ္တဲ့သူေတြကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးအမွတ္ ၄ မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ တင္သြင္းသြားတဲ့ “လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရးဆြဲရမည့္ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ျပ႒ာန္းခ်က္” ဆိုတာကို ရွာၿပီးေတာ့ ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။
အဲဒီေန႔က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ (၇) ခ်က္ကို တင္သြင္းသြားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက
“ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒဆိုတာဟာလည္း အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ လူေတြရဲ႕ေစတနာ၊ လူေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ လူေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္အားလံုးကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ် ကုန္စင္ေအာင္ မထည့္ႏိုင္ဘူး။ ဘယ္ဥပေဒမွာမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ရွိတဲ့ ဥပေဒမ်ိဳးမရွိႏိုင္ဘူး။ No Constitution in the world is perfect. ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ဘယ္ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒထဲမွာမွ ျပည့္ျပည့္စံုစံုရွိတဲ့ ဥပေဒလို႔မရွိဘူး။ အမွားအယြင္းမရွိတဲ့ ဥပေဒရယ္လို႔ လံုးဝမရွိေသး ဘူး” လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၈-၂)

သစ္ထူးလြင္


Sunday, February 28, 2016

စကၠန္႔ပိုုင္းအတြက္...

Nyo Tun

ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္တဦးရဲ႕ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ရဲ႕ အဆုုိကိုု ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈကိုု ၾကည့္လိုုက္ရပါတယ္။က်ေနာ့္ အျမင္အားျဖင့္ ၄င္းအဆိုုကိုု တပ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ (လက္ရွိ လႊမ္းမိုုးထားတဲ့ စစ္အာဏာအား အပါအဝင္) လူအုုပ္အားနဲ႔ ကန္႔ကြက္တာကိုု မႏွစ္ျခိဳက္ေပမယ့္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဟာလည္း ႏိုုင္ငံေရး အဆိုုျပဳတင္ျပပံုုမွာ အမ်ားၾကီးကိုု ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ေတြ ရွိေနတာကိုု ေတြ႔ျမင္ အကဲခတ္မိပါတယ္။ ေျပာပံုုဆိုုပံုုဟာ ဇာတ္သမား ငိုုခ်င္းခ်သလိုု ျဖစ္ေနျပီးေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးရာ အေျဖရွာဖိုု႔ ဝိုုင္းဝန္းေခၚေဆာင္ ေဆြးေႏြးေနတာနဲ႔ မတူ (social engineering attitude မ်ိဳးမဟုုတ္) ၊ တဖက္သူကိုု တိုုက္မယ္ ခ်မယ္ဆိုုတဲ့ ( activist attitude) မ်ိဳး ျဖစ္ေနတာကိုု ေတြ႔ရပါတယ္။
သည္မွာ မေရာေထြးေစခ်င္တာက ႏိုုင္ငံျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ဆိုုတာမ်ိဳးဟာ အရင္က အေရးအရာတခုုကိုု အတိုုက္သမား ႏိုုးဆြသူ (activist) အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေကာင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ တႏိုုင္ငံလံုုးနဲ႔ ဆုုိင္တဲ့ –– တႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုတာ တဖက္လူနည္းစုု အသိုုင္းအဝုုိင္းနဲ႔လည္း ပတ္သက္စပ္ဆိုုင္ ေနရတဲ့ –– လႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ မိမိဟာ ႏိုုးဆြသူပံုုစံမ်ိဳးကိုု လံုုးဝ ခ်ပစ္ရမွာ ျဖစ္ျပီး ႏိုုးၾကားေစသူ (questioner) ပံုုစံမ်ိဳးကိုု ေျပာင္းလဲေလ့က်င့္ ရပါမယ္။

Saturday, February 27, 2016

ေကာက္ရုိးတစ္မ်ွင္

…………………………………
စပါးမ်ိဳးေစ့က
မိုးရြာအခ်
ခဏနဲ႔ပ်ိဳးပင္ျဖစ္
ေနရာသစ္မွာေရႊ႕ေျပာင္းစိုက္
သီးနွံနဲ႔ငိုက္
ေကာက္စိုက္သူဘဝင္ျပံဳးလို႔
တစ္ကြင္းလုံး……
ေရႊဝါေရာင္ ဖုံး ။

စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားမူ၀ါဒ National Energy Policy

Win Kyaw

ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ စြမ္းအင္စနစ္မ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အရ လိုအပ္ခ်က္အတိုင္းအတာကို လက္ခံသေဘာ ေပါက္ၿပီးေနာက္၊ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း တည္ရွိေသာ စြမ္းအင္သယံဇာတ အေျခအျမစ္ အေပၚမူတည္၍ ျပည္သူအမ်ား သိသာေစရန္ႏွင့္ စိတ္ကူးေပါက္သလို တစ္ဖက္သတ္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ား ကင္းရွင္းေစရန္၊ မိမိႏိုင္ငံ၏ စြမ္းအင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို တိက်စြာ ျပ႒ာန္း သင့္သည္။ အဆိုပါမူ၀ါဒမ်ားသည္ ကမၻာ တစ္၀န္း ဖန္လံုအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ေလ်ာ့ခ်ေရး ေဘာင္အတြင္းကျဖစ္ရန္လုိအပ္ၿပီး စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ စီမံေရးတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ရွင္သန္မႈ အခ်က္ (၃)ခ်က္ကို ထည့္သြင္း ထားရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားစြမ္းအင္မူ၀ါဒမ်ားတြင္ ေျမယာအသံုးခ်ျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဦးစားေပးမႈ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈ ဦးတည္ခ်က္မ်ား ပါ၀င္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္။

ေနာက္ဆံုးထြက္သက္တိုင္ …

Tin Nyunt

ဝန္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕က အစိုးရမလႊဲေျပာင္းမီ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းေတြကို အလ်င္စလို ခိုး (ေဆာရီး စီမံခန္႔ခြဲ) ေနဆိုတဲ့ အဆိုကိ္ု မေန႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ အဆိုတင္သြင္းပါ တယ္။
တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ မေန႔က ေနျပည္ေတာ္ျပန္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က
“သိပ္ၿပီး ဝမ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ထြက္သြားရေတာ့ မယ္ဆိုေတာ့ ခန္းဆီး လိုက္ကာေတြကအစ ဘာမွ မက်န္ေအာင္ျဖဳတ္ယူသြားၾကတာ။ ပိုဆိုးတာက ကားေတြမွာ ျပင္ဆင္စရိတ္ေတြ ေပးထားတာေတြကို အားလံုးထုတ္သံုး သြားၾကတာပဲ။ ကားေတြကိုလည္း ျပင္တယ္သာဆိုတယ္ အစုတ္အျပတ္ ေတြအတိုင္း ထားခဲ့ၾကတာ။ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေအာက္တန္းက်လိုက္ၾကတာဗ်ာ” လို႔ရင္ဖြင့္ပါတယ္။
အစိုးရေဟာင္းနဲ႔ အစုိးရသစ္ အလႊဲအေျပာင္းမွာ တိက်တဲ့ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားတာ မရွိဘူးဆိုတာကို အခြင့္ ေကာင္းယူၿပီး ေနာက္ဆံုး ထြက္ခ်ိန္အထိ လိုက္ကာကအစ ခိုးတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြကေတာ့ ဘယ္ေက်ာင္းဆင္း၊ ဘယ္ေက်ာင္းထြက္၊ ဘယ္ဥကေပါက္တာေတြလဲလို႔ ေမးရမလိုေတာင္ ျဖစ္ေနၿပီ။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၆-၂)

သစ္ထူးလြင္


Friday, February 26, 2016

ခုေနခါ

Min Ko Naing

ခုေနခါ
စကၠဴယူလာေပးရင္လည္း
ေလယာဥ္ပ်ံ အရုပ္ေလးပဲ ခ်ဳိးေပးႏုိင္မယ္
ငါ့ဆီက
ကဗ်ာမရႏုိင္

ငါ့ဘာသာ ငါမွားတာ ဘာျဖစ္လဲ … ဘာျဖစ္လဲ …

Tin Nyunt


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ဆိုသူ ေဒါက္တာ စိုးဝင္းရဲ႕ စကားေလးကို ေဖာက္သည္ ခ်ခြင့္ျပဳပါဗ်ာ။ ေဒါက္တာဘြဲ႔ရထားသူရဲ႕ အလြန္မွတ္သားစရာေကာင္းေသာ အဆင့္အတန္းရွိလွတဲ့စကားပါ။
“တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ဘယ္ဝန္ထမ္းအမ်ားဆံုးလည္းလို႔ၾကည့္ရင္ ပညာေရးဝန္ထမ္းက အမ်ားဆံုး မဟုတ္ဘူး လား။ အဲေတာ့ မင္း…ဝန္ထမ္း ငါးေယာက္ေလာက္ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းက ဘာမွ မျဖစ္ဘဲနဲ႔ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမွ ျဖစ္ေနတယ္။ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ေျပာရင္ မင္းတို႔ရွိတဲ့ လူအခ်ိဳးနဲ႔ စားၾကည့္ေလ။ အေယာက္ေပါင္းသိန္းခ်ီၿပီး ရွိတဲ့အထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တာသည္ အျပစ္အႀကီးႀကီးလား။ အျပစ္ရွိရင္ ရွိတဲ့ အတိုင္း ငါတို႔ဘက္က အေရးယူတယ္ေလ။ ဒါႀကီးကို ပံုႀကီးဘာလို႔ ခ်ဲ႕ေနၾကတာတုန္း…”
ကဲ … ပညာေရးဌာနက ေဒါက္တာဆိုသူက ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြဟာ အမ်ားဆံုးျဖစ္လို႔ မွားတာ အျပစ္လား တဲ့။ ဝန္ထမ္းထဲမွာ ဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္လို႔ အခ်ိဳးနဲ႔စားၾကည့္ရင္ ဒီအျပစ္ဆိုတာေတြက ဘာမွ မေျပာပေလာက္ ဘူးတဲ့ဗ်ာ။ မွတ္သားေလာက္ပါေပတယ္။ တကယ့္ကို ပညာရွိေဒါက္တာ အတြင္းဝန္တစ္ေယာက္ ပါးစပ္က ထုတ္ေဖာ္ႁမြက္ၾကားတဲ့ စကားပါခင္ဗ်ာ။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၅-၂)

သစ္ထူးလြင္


Thursday, February 25, 2016

သေဘာက်မိေသာ စေတးဒတ္


Thiha Thwe

 အမွန္တကယ္ေတာ့
၅၉ (စ) ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး .. ။
လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လွိဳင္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာပါ .။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို သမၼတ မျဖစ္ ႏိုင္ေအာင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစတဲ့ ၅၉(စ) ကို အေျခခံ ဥပေဒ ထဲကိုထည့္ေရး ခဲသူဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး ။
ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအေျခအေနမွာေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လွိဳင္အေနနဲ႕
ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ကို ျငင္းပါယ္တားဆီးခဲ့သူအျဖစ္ သမိုင္းမွာတြင္က်န္ရစ္မယ့္သူတေယာက္ျဖစ္ရေတာ့မယ့္ အေျခအေနနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနရတာပါ။
တကယ္ေတာ့ ၅၉ (စ) ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ျပႆနာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။

“ ေျမာင္းထဲ ႏွင့္ စင္ျမင့္ ၊ ေနရာ ႏွင့္ က်င့္စဥ္ ”


ခုရက္ပုိင္း ေဟာေျပာပြဲခရီးစဥ္ေတြမွာ အဓိက
အေၾကာင္းအရာကေတာ့ လူငယ္ထုအေရး ပါပဲ။
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေတာင္ကုတ္မွ ကရင္ျပည္နယ္
ျမ၀တီျမဳိ႔။ ထုိမွသည္ ဧရာ၀တီရဲ႕ ပုသိမ္၊ ငသုိင္း
ေခ်ာင္း၊ အသုတ္ စသျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတုိင္းမွာ
လူငယ္ေတြရဲ႕က႑ကုိ သတိထားမိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခြးျဖစ္ခဲ့သလား

Tin Nyunt

ဒီမနက္လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ထူးထူးျခားျခား ဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းကို သတိရမိတယ္။ လမ္းမွာ ေတြ႔လိုက္ရတဲ့ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့လူတစ္ေယာက္ဟာ ဆရာႀကီး ပံုစံအတိုင္းပဲ။ ဆရာႀကီးကို မကြယ္လြန္မီက ေတြ႔ဖူးတယ္။ ခိုးၾကည့္ရတာ။ စကားေတာင္သြားမေျပာရဲပါဘူး။ ဆရာႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ သင္ဆရာမဟုတ္ ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ျမင္ဆရာ၊ ၾကားဆရာပါ။ ဒီလိုေျပာလို႔ ဆရာႀကီးကို ခုတံုးလုပ္စရာ ဘာမွအေၾကာင္းမရွိဘူး။ ပညာရွင္ကိုေလးစားၿပီး တန္ဖိုးထားတာပဲရွိတယ္။ ဆရာႀကီးက သူ႔ကို ပညာရွင္လို႔ေျပာရင္ တစ္ေနရာကေန ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆဲမ်ားေနမလားမသိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဆရာႀကီးက သူ႔ကိုယ္သူ “ပညာေသ” လို႔ အၿမဲ ေျပာေနတတ္တာ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းသား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြဘဝက သမိုင္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သင္ၾကရတယ္။ ကမၻာ့သမိုင္းတစ္အုပ္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္အုပ္၊ ကမၻာ့သမိုင္းသင္တာက ဆရာတစ္ေယာက္၊ ျမန္မာ့သမိုင္းသင္တာက ဆရာတစ္ေယာက္ခြဲထားတယ္။ စာေမးပြဲေျဖရင္လည္း ကမၻာနဲ႔ျမန္မာကို တစ္ဝက္စီ ေျဖၾကရတယ္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၄-၂)

သစ္ထူးလြင္Wednesday, February 24, 2016

“ ၀ါဂြမ္းတဆုပ္ အရုပ္လုပ္ေပးပါ ”

Min Ko Naing

ကုိယ့္ပုံကုိယ္မွန္ထဲေတြ႔
ေၾကာက္ဆုတ္ေၾကာက္ဆုတ္ ျပန္ေရႊ႕ေျပး
ကုိယ္လုံးေလးထြားျပတဲ့
ေၾကာင္ေပါက္စနဲ႔ တူလွသလုိ
သားျဖစ္ပုံကုိ ျမင္ေတာ့ ျပဳံးတယ္

အေမေျပာျပတဲ့ အျဖစ္မွန္ေလး

Martin Swe

စက္တင္ဘာလ ၆ရက္ေန႕ဟာ ေမေမနဲ႕ ေဖေဖတို႕လက္ထပ္ ထိမ္းၿမားခဲ႕တဲ႕ ေန႕ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဆိုရင္ ၇၁ႏွစ္ေၿမာက္ၿပီေပါ႕။ ဒါေပမဲ႕ ေပါင္းသင္းခဲ႕ရတာကေတာ႕ ၅ ႏွစ္ေတာင္ မၿပည္႕ပါဘူး။ ဒီ၅ႏွစ္လံုးကလည္း ေအးေအးေဆးေဆး ေနခဲ႕ရတယ္ကို သိပ္မရွိပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္အခါက ဗမာ႕ကာကြယ္ ေရးတပ္မေတာ္ ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီး တာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ရတာ ပင္ပန္းရံုမက အႏၱရာယ္လည္း မ်ားပါတယ္။ အႏၱရာယ္ဆိုတာ စစ္ေၿမၿပင္မွာ တင္ေၿပာတာ မဟုတ္ပါဘူး။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၃-၂)

သစ္ထူးလြင္


Tuesday, February 23, 2016

အကယ္ဒမီေရွာ့ေလးတစ္ကြက္ေလာက္

အိုဘားမား သမၼတသက္တမ္း ကုန္ဆံုးေတာ့မယ္ဆိုတာ သိလို႔ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္ ငိုေနတဲ့ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဗီဒီယို အြန္လိုင္းေပၚတက္လာသဗ်။ ၾကည့္႐ႈသူေပါင္း ၂ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္သြားၿပီး Comment ေပါင္းကလည္း ၁၁၀၀၀ ေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။
အဲဒီ ဗီဒီယိုကလစ္ေလးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က တင္လိုက္ၾကတာပါ။ ဗီဒီယိုပို႔တဲ့ သူက သမီးဟာ သမၼတႀကီး သက္တမ္းကုန္ေတာ့မယ္ဆိုတာလည္း သိလိုက္ေရာ ႐ႈိက္ႀကီးတငင္နဲ႔ ငိုပါေတာ့တယ္လို႔လည္း ေရးလိုက္ေသးတယ္။
ကေလးက “သမၼတက ႏွစ္ႀကိမ္တည္းနဲ႔ ၿပီးသြားေရာလား” လို႔ ငိုၿပီးေျပာေတာ့ သူ႔အေမကလည္း “ဟုတ္တာေပါ့ သမီးရယ္ တို႔ အျခား သမၼတ တစ္ေယာက္ကို ထပ္ေရြးေပးရေတာ့မွာ” လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္သတဲ့။

#‎ဘာေၾကာင့္‬ အီသီယုိပီးယား ျမန္မာကို ေက်ာ္တက္သြားႏိုင္တာလဲ ....

Internetနွင့္ပတ္သက္သမ်ွအေထြေထြဗဟုသုတ
 

အီသီယုိပီယားဟာ လူဦးေရ ၉၉ သန္းေက်ာ္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အနည္းငယ္ ပိုမို 
က်ယ္ဝန္းေပမယ့္လည္း ကုန္းတြင္းပိတ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္...
အီသီယိုပီယားဟာ ကမၻာ့တိုးတက္မႈ အျမန္ဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံထဲ ပါဝင္ျပီး ျမန္မာကိုလည္း ေက်ာ္တက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လို႕ ထင္ပါသလဲ...။
အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ကို ၾကည့္ပါက ၆၅ ရာႏႈံးကေန ၇၀ ရာႏႈံးအထိကုိ ပညာေရးနဲ႕ ဆင္းရဲသားဖြ႔ံျဖဳိးေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးထားတာကို စေတြ႕တာပါပဲ...။

ေအာင္ဆန္းသူရိယဘြဲ႔ရ ေဂၚရခါးလူမိိ်ဳးစြပ္ဗဟာဒူးရိုင္း အေျကာင္း

Lwin Pyin

သူ၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ႏွင့္ရဲစြမ္းသတၱိသည္ ျမန္မာတင္မက ကမၻာမွာပါစံတင္ေလာက္ေပသည္။
စြပ္ဗဟာဒူးရိုင္းဟုဆိုသည္ႏွင့္ ရန္သူတစ္ရာေက်ာ္အေလာင္းမ်ား၏အလယ္တြင္ ဘရင္းဂန္းကိုင္ျပီး က်ဆံုးေနသည့္ စစ္သူၾကီး တစ္ဦးအျဖစ္သာျမင္ေယာင္မိပါေတာ့သည္။
အမွန္စင္စစ္ေတာ့ သူသည္ စစ္သူၾကီးတဦးမဟုတ္ခဲ့သလို အရာရွိတစ္ေယာက္လည္း မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၂-၂)

သစ္ထူးလြင္


Monday, February 22, 2016

သူငယ္ခ်င္း ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

Min Thuya 


(၁) စူး႐ွတဲ့ မ်က္လံုးပုိင္႐ွင္ ငါ့သူငယ္ခ်င္း
သူငယ္ခ်င္း ခုတေလာ မင္းရဲ႕စူး႐ွလွတဲ့ မ်က္လံုးေတြအေၾကာင္း ငါစဥ္းစားေနမိတယ္သူငယ္ခ်င္း ရယ္ ......
ကမၻာေပၚမွာ မင္းလုိပဲ စူး႐ွ မ်က္လံုးေတြအမ်ားႀကီးေပၚခဲ့ဖူးတယ္ သူငယ္ခ်င္း ၊
ဒါေပမယ့္ မင္းရဲ႕မ်က္လံုးေတြဟာ
ဂရိႏုိင္ငံက အရစၥတုိတယ္ လုိ ေဝလငါးဟာ ငါးမဟုတ္ဘဲ ႏုိ႔တုိက္သတၱဝါလုိ႔ စတင္ခြဲျခားျမင္ခဲ့တဲ့ မ်က္လံုးမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး ၊

သစ္ထူူူူူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၁-၂)

သစ္ထူးလြင္


Sunday, February 21, 2016

စည္းမ်ဥ္းအရ အသံတိတ္ထားတာ အလံလိပ္မသြားဘူး တလူလူ


ကမာၻဦးည
အရင္ဆုံးျဖာက်မယ့္လေရာင္ကိုေစာင့္သလို

အေက်ာယူထားတဲ့မသမာမူွကို
ဒုန္းျဖတ္ေက်ာ္မယ့္ သိေႏၷာျမင္းခြါလို
ေစာင့္ေနတာ

လြမ္းေလာက္ေအာင္လုပ္ျပမွ လြမ္းရတာေပါ့

Tin Nyunt


ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔က သတင္းေလးပါ။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီဆင္လြန္းနဲ႔ သူ႔ဇနီးျဖစ္သူ ဟိုခ်င္းတို႔ အမ်ားပိုင္ရထားကို သူလိုငါလို တိုးၿပီးစီးၾကတာကို The Independent သတင္းမွာ ဖတ္လိုက္ရသဗ်ာ။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဘယ္သူကမွ အေရးလုပ္မေနဘူး။ လာပိုင္ ထိုင္ပါဆိုၿပီးေတာ့လည္း မ်က္ႏွာ မလုပ္ၾကဘူး။ လူေတြကလည္း ဒါဟာ ငါတို႔ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆိုတာကို မသိလို႔ပဲလားေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၂၀-၂)

သစ္ထူးလြင္


Friday, February 19, 2016

" ခ်စ္စရာ အလြဲေလးမ်ား "

 ေအာင္ဆန္းေလးက(၃)ႏွစ္သား
စကားက သိပ္မပြားေတာ့
" အ" မ်ား သြားမလား၊
မိဘမ်ားက စိုးရိမ္ခိုက္
သူမၾကိဳက္တာေတြ႔ေတာ့
ဆင္းရဲသားဘက္က ေရွ႔ေနလိုက္တဲ့စကား
ေျပာခ်လိုက္ပံုမ်ား.........
" အမရာ ရွိမွ ေပးႏိုင္မွာေပါ့ဗ် " တဲ့၊

ဦးသိန္းစိန္ ရဲ႕ ရီပုိ႕ကပ္

 အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ျပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ေသာ မဲခုိး မဲလိမ္ စြပ္စဲြမႈမ်ားအၾကားမွ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ေရြးေကာက္ပဲြ အျပီး ၈၀% နီးပါး နဲ႕ အႏူိင္ရကာ စစ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရ အဖဲြ႕ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။
အဲ့သည့္ေနာက္ ႏူိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ သတင္း ဆင္ဆာ လုပ္မႈမ်ား ဖ်က္သိမ္းေပးျခင္း၊ အေနာက္ႏူိင္ငံ နဲ႕ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း စတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏူိင္ငံ ရဲ႕ အထီးက်န္ ျဖစ္ေနမႈ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ရျပီး ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ႕ ခရီးသြားေတြ ဒလေဟာ ၀င္ေရာက္လာပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၈-၂)

သစ္ထူးလြင္


Thursday, February 18, 2016

ေသမင္းဆီ ဂ်ိဳကာတက္သြားတ့ဲေန႔

Chan Myae KO
 
👉ဆယ္လမြန္ငါးေတြပါ ေမေမ
ဘယ္သူမွ အိမ္အျပန္စင္းလံုးေခ်ာမေရာက္နိူင္္ခ့ဲဘူးးးးး
👉ေကာင္းကင္ေပၚခုန္တက္လိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး
သစ္ကိုင္းကို ခိုတြဲလိုက္္ရတာ
အမ်ားအျမင္မွာျမင့္သြားေပမ့ဲ
ခံရတ့ဲ ဒုကၡကိုခ်ိဳတယ္လို႔ညာရမွာ ေျပာမထြက္ဘူးးးးး

စမတ္ျဖစ္မွ စမတ္က်မယ္

Tin Nyunt

စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ Smart Nation ဆိုတဲ့အေၾကာင္း နည္းနည္းေျပာခ်င္ပါတယ္။
နည္းပညာကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ၿပီး အထိေရာက္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္ လို႔ နားလည္မိပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံသားေတြ သက္ေသာင့္သက္သာအျဖစ္ဆံုး၊ အဆင္အေျပဆံုးလည္း ေနထိုင္ႏိုင္ရမယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ပိုၿပီး ေပါမ်ားလာရမယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အလုပ္ အကိုင္ေတြရၿပီး တိုးတက္ႀကီးပြားလာေစရမယ္။ တကယ့္ကို ခိုင္မာတည္တံ့တဲ့ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းႀကီး တစ္ခု ျဖစ္လာေစရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီဆင္လြန္းက ဦးတည္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ စီမံခ်က္ကို Smart Nation လို႔ ေျပာတာပါ။
တကယ့္ကို စမတ္က်တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံထူေထာင္ဖို႔ဆိုတာ နည္းပညာေကာင္း တာေတြခ်ည္းသက္သက္နဲ႔ မရဘူး။ အစိုးရကိုယ္တိုင္ကလည္း သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၇-၂)

သစ္ထူးလြင္


အံ့ၾသလြန္းလို႔ ေသေတာ့မယ္ သန္း ၅၀ နဲ႔ ၅၉ (စ)


ေယာက္်ားပီပီ ၀န္ခံတတ္ရင္ေပါ့ဗ်ာ၊ ၅၉(စ)ဟာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္တည္းကို ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ထည့္ထားခဲ့တာ အမွန္ပါ။ ဒါကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ သမၼတ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ ခ်က္နဲ႔ အတူတူပါဆုိတာလည္း မ်က္စိမေကာင္းတာ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ေျဗာင္လိမ္တဲ့ စကားပါပဲ။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၆-၂)

သစ္ထူးလြင္


Saturday, February 13, 2016

"ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္ မ၀င္ေပမယ့္ ရာဇ၀င္တင္ခဲ႔သူ"


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ တဲ႕
သမီးေလး ခမည္းေပးဖို႕
အေမ့ စီက နားကပ္ တရံ
အေမြ ျပန္ေတာင္းရသူ--------------

ဘာအေရးႀကီးသလဲ

Tin Nyunt

ျမန္မာစာမွာ ၈ လံုးျဖဳတ္တဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းျပည္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေန ခ်ိန္မွာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္း ႏိုင္ငံက လူငယ္ ၃၀၀ ေလာက္ဟာ မူလတန္းကေလးေတြကို လိုက္ၿပီးေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ကုတ္ေရးၿပီး ဂိမ္းေတြကို ဘယ္လို ဖန္တီးနိုင္တယ္ ဆိုတာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလိုက္သင္ေပးေနၾကတယ္ဗ်။
မူလတန္းေက်ာင္းေတြမွာ “Hour of Code” ဆိုတဲ့ အခ်ိန္တစ္ခ်ိန္ ထည့္သြင္းေပးၿပီးေတာ့ ဂိမ္းေတြကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ကုတ္ေတြေရးၿပီး ဘယ္လို ျပင္လို႔ရတယ္၊ ဘယ္လို ကစားလို႔ရတယ္၊ ကိုယ္တိုင္ ဂိမ္းေတြကို ဘယ္လို ဖန္တီးလို႔ရတယ္ဆိုတာကို လူငယ္ေတြက လိုက္ၿပီးေတာ့ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းနဲ႔ လိုက္ျပေပးေနတာ။ သူတို႔ကို ကူညီေနတာက နာမည္ေက်ာ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲကုမၸဏီႀကီးျဖစ္တဲ့ Microsoft ကုမၸဏီႀကီး။ အဲဒီ ကုတ္ေရး နည္းေတြကိုလည္း မိုက္ခ႐ိုေဆာ့ဖ္ကပဲ အကူအညီေပးလိုက္တာ။
ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႕ကလည္း သမၼတအိုဘားမားက တစ္တိုင္းျပည္လံုးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းတိုင္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ကုတ္ေရးနည္းေတြ သင္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုေနၿပီ။ သမၼတ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကလည္း “Computer Science for All” တဲ့ဗ်။ လူတိုင္းအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာေတာင္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

သစ္ထူူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၂-၂)

သစ္ထူးလြင္


Thursday, February 11, 2016

အျဖဴေရာင္စုုတ္ခ်က္ (ဝါ) မျပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကားကိုု အဆံုုးသတ္ႏိုုင္ျခင္း

Nyo Tun

(နီတိ ၊ ဥပေဒကရဏ ႏွင့္ ဝိမုုတၱိျဖစ္စဥ္ ကထာ ၈)
၅၉ စလံုုးကိုု ကန္႔ကြက္ရာတြင္ ေဒၚစုုကိုု ေထာက္ခံသလိုုလိုု၊ ႏိုုင္ငံေကာင္းက်ိဳးကိုု လိုုလားသလိုုလိုု ႏွင့္ ဗမာလူ႔ေဘာင္ကိုု ေရရွည္ ႏွင့္ ထာဝရ အၾကီးအက်ယ္ ေရတိမ္နစ္သြားေစႏိုုင္သည့္ ေထာင္ေခ်ာက္တခုု ရွိသည္။ ‘၅၉ စလံုုးဟာ ေဒၚစုုလိုု ႏိုုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ တူမတူေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္တဲ့ မဟာလူစြမ္းေကာင္း တေယာက္အတြက္ ယာယီအားျဖင့္ ဆိုုင္းငံ့ထားသင့္တယ္’ ။
ဒါမ်ိဳး အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ဒီမိုုကေရစီ အစိုုးရ ေပၚေပါက္လာေရးကိုု လုုိလားသည့္ ပံုုစံမ်ိဳးဟုု ထင္ရတတ္ပါေသာ္လည္း အမွန္အားျဖင့္ (လူတဦးတေယာက္ႏွင့္ အေျခအေန အရသာ ဆုုိင္းငံသင့္ေပမယ့္) ၅၉ စ သည္ ထာဝရ တည္ရွိသင့္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေနျခင္း၊ ၅၉ စ၏ ေနာက္ခံ ဆင္ေျခ –– “အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ အတြက္ အႏၱရယ္ မက်ေရာက္ေစရန္ ၅၉ စ သည္ တည္ကိုု တည္ရွိသင့္သည္၊ တည္ရွိရမည္” ဟူေသာ အခ်က္ကိုု လိုုက္လံသေဘာတူ ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ DvB-English တြင္ ဝီရသူ၏ ၅၉(စ) ကိုု ကန္႔ကြက္မႈရဲ႕ ေနာက္ကြယ္တြင္ ေဒၚစုုကိုု မ်ိဳးဖ်က္မဟုု တိုုက္ခိုုက္ေသာ ဆင္ေျခကိုု ေဖာ္ျပခဲ့စဥ္က စိုုးရိမ္ခဲ့မိေသာ အခ်က္တခုု ရွိသည္။

ျမန္မာစာအုပ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ဖတ္႐ႈ႕ႏိုင္ရန္

ျမန္မာစာအုပ္ေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ ဖတ္႐ႈ႕ႏိုင္ရန္
crd to မူရင္း
http://paw-oo.blogspot.in/2012/07/blog-post_19.html?m=1

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၁၀-၂)

သစ္ထူးလြင္


Wednesday, February 10, 2016

... ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ၿမန္မာၿပည္သားမ်ားအတြက္ ၀မ္းသာစရာ ....

Henry Maung Thant


အေမရိကန္အပါ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏီုင္ငံက ၿမန္မာသံမွဳေတြကို ၿပန္ေခၚၿပီး
အစိုးရသစ္ရဲ႔ သံမွဳအသစ္ေတြၿပန္လွည္ခန္႔အပ္ဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္က
ဦးသိန္းစိန္ကို ေၿပာထားပါတယ္တဲ႔ .....

ကမၻာအရပ္ရပ္မွာရွိတဲ႔ ၿမန္မာၿပည္သံရံုးဆိုတာ ၿမန္မာၿပည္သူေတြအတြက္
အသက္၀င္လာၿပီး - ၿမန္မာၿပည္သူေတြအတြက္အားကိုးစရာၿဖစ္လာေတာ႔မယ္ ....

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၉-၂)

သစ္ထူးလြင္


Tuesday, February 9, 2016

ေတာစည္း႐ိုးအစပ္က တိရစၧာန္ေစ်းတန္း

မွတ္စုၾကမ္း

(တစ္)
ေဘာ္ဒါထရိတ္တဲ့။ ေတာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြရဲ႕ ပုပ္စပ္တဲ့ ႏႈတ္ပါးစပ္ကေန အဲသည့္အဂၤလိပ္စကားလံုးႀကီးတစ္လံုးၾကားၾကားေနခဲ့မိတာ ၾကာပါေပါ့။ ၾကာဆို သံုးေလးငါးလေလာက္ေတာင္မွ ရွိေလမလားပဲ။ Border က ေဘာ္ဒါဆိုေတာ့ နယ္စပ္။ Trade က ထရိတ္ဆိုေတာ့ ကုန္ သြယ္မႈ။ ၎ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစုလိုက္ေတာ့ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ။ အဲသဟာ ေဘာ္ဒါထရိတ္ပဲေပါ့။

ေနာက္ဆံုးစာ

Koko Chit

က်မ အန္ကယ္လ္မိုက္ကယ္ တို႔နဲ႔ေနခ်ိန္က အေၾကာင္းေတြအမ်ားႀကီးေရးခဲ့ပါတယ္ ။
အေမ့အေၾကာင္းကိုႏိုင္ငံတိုင္းလူတိုင္းကသိၾကပါတယ္ စာေတြကဗ်ာေတြဖြဲ႔ၾကပါတယ္ ။
ေနာက္ကြယ္က စြန္ ့လႊတ္အနစ္နာခံခဲ့ရတဲ့သားအဖေတြအေၾကာင္းေတာ့သိပ္မေျပာၾကပါဘူး။
က်မ စေရးထဲက အေမ့မိသားစုအေၾကာင္းကို လူထုသိေစခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္တခုပါပဲ။
တခ်ိဳ႕ အေမ့ကို ခ်စ္တယ္ အန္ကယ္လ္ကို လက္မခံၾကပါဘူး။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၈-၂)

သစ္ထူးလြင္


Monday, February 8, 2016

ေမွာင္ေသာညမ်ား ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ကမၻာသစ္ႀကီးႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္ || မင္းဒင္ ||

မင္း ဒင္

(တစ္)
ကၽြႏု္ပ္၏ ေဘာႏွစ္လံုးသည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ဘဝျဖစ္၏။ ထုိညက ကၽြႏု္ပ္၏ ေဘာႏွစ္လံုးကုိ သူခုိးလာခုိးသည္ဟု အိပ္မက္မက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ အိပ္ရာထက္မွ ဝုန္းခနဲထကာ ညႀကီးမင္းႀကီး အေမွာင္ထဲမွာပင္ ကၽြႏု္ပ္၏ ေဘာႏွစ္လံုးကုိ ေယာင္ယမ္း၍ လက္ျဖင့္စမ္းၾကည့္မိ၏။
အေမွာင္ထဲမွာ စမ္းရသည္ကုိ မေက်နပ္ႏုိင္၍ မီးဖြင့္၍ ေသခ်ာကုိင္ၾကည့္ရသည္။ အလင္းေရာင္ေအာက္တြင္ ထုိေဘာႏွစ္လံုးသည္ တင္းမာေျပာင္ဝင္းလ်က္ ရွိေလသည္။ ေတာ္ေပေသးသည္။ ေဘာႏွစ္လံုးကား ေနရာမပ်က္ရွိေန၏။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္က ပန္းဆိုးတန္း အေဟာင္းတန္းမွာ တစံု ၁၅၀၀၀ ေပးခဲ့ရတဲ့ စာအုပ္ေတြ...

BoBo Than

‪#‎သခင္သန္းထြန္း‬‪#‎ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား‬ (ပထမတြဲ)
http://www.mediafire.com/…/0aa77v8nd…/Than1%40nyisay.com.pdf
#သခင္သန္းထြန္း ၏ #ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား (ဒုတိယတြဲ)
http://www.mediafire.com/…/fqiuavrk9…/than2%40nyisay.com.pdf
Credit.. ကြၽန္ေတာ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ စာအုပ္ link မ်ား

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၇-၂)

သစ္ထူးလြင္


Sunday, February 7, 2016

"တပ္မေတာ္ရဲ ့ ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာႀကားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ"

Tun Min Latt

စစ္၀န္ၾကီးရံုးေတာ္
ေန ့စြဲ။ ၂၉-၁၂-၁၉၄၄။
အခ်ိန္။ ၃၊ ၃၀ နာရီ။

ကြ်န္ုပ္တို ့တပ္မေတာ္သည္ မည္ကဲ့သို ့တပ္မေတာ္ၿဖစ္သည္ဆိုသည္ကို တိုင္းသူၿပည္သားအမ်ားအား ေသခ်ာစြာ သိရွိနားလည္ေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ကြ်န္ုပ္တို ့ထုတ္ၿပန္လိုက္ရေပေၾကာင္း။

ဟထားေသာတံခါးမ်ား

ဇာတ္လမ္းေတြကေတာ့ စလာပါၿပီခင္ဗ်ာ။ မေန႔က တာေမြၿမိဳ႕နယ္မွာ စက္ႏႈိးရပ္ထားတဲ့ ကားတစ္စင္းေပၚမွာ လူတစ္ေယာက္ကို ေလဆာပြိဳင့္တာပါတဲ့ ပစၥတိုေသနတ္၊ က်ည္ ၇၂ ေတာင့္နဲ႔အတူ ဖမ္းမိပါတယ္တဲ့။ ဟုတ္ကဲ့ ဒီလို တရားမဝင္ ေသနတ္ကိုင္ထားတဲ့ လူေတြ ရန္ကုန္မွာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ၊ ေနျပည္ေတာ္မွာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ။ ခုလို အကဲဆတ္ေနခ်ိန္မွာ လက္နက္နဲ႔ အသက္ ၂၆ ႏွစ္အရြယ္ လူငယ္တစ္ေယာက္ကို ေတြ႔တယ္ဆိုတာက ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ ေဆာင္ထားႏိုင္တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ဆိုတာကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပလိုက္တာလား ေတြးဆစရာ အမ်ားႀကီးျဖစ္သြားတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ႀကံဖို႔အတြက္ လက္နက္ေတြကို ထုတ္သြားတယ္၊ ေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုတဲ့ သတင္း ေတြ ဦးစြာထြက္ေပၚလာတယ္။ လက္နက္ေတြကို ဂဠဳန္ဦးေစာ စုေဆာင္းထားတယ္၊ လူစုထားတယ္၊ လုပ္ႀကံ တယ္ဆိုတာက ေနာက္မွ စံုစမ္းလို႔ ေပၚထြက္လာတာ။ ဒါေပမဲ့ အဖိုးတန္ အာဇာနည္ႀကီးေတြကေတာ့ က်ဆံုး သြားခဲ့ရၿပီ။

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၆-၂)

သစ္ထူးလြင္


Saturday, February 6, 2016

သစ္ထူးလြင္ သတင္းစုစည္းမႈ (၅-၂)

သစ္ထူးလြင္


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...