သေဘာထားေလး တစံုတရာ

က်ေနာ္ဒီဆိုဒ္ေလးကို လုပ္ျဖစ္တာက
၈၈၈၈ က ေတာခိုလာတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ
ဘယ္ကိုေရာက္ကုန္တယ္
ဘာေတြျဖစ္ကုန္ၾကတယ္
ဘယ္သူေတြ ဘာလုပ္ခဲ့ၾကတယ္
ဘယ္သူေတြရွိေသးတယ္
ဆိုတာေတြကို သိခ်င္ၾကသူမ်ား သိႏိုင္ဖို႔
တေန႔ေန႔လိုလာရင္ အခ်က္အလက္ရယူႏိုင္ဖို႔ပါ
တတ္ႏိုင္သေလာက္ စြမ္းေဆာင္ၾကည့္ျခင္းပါ
သေဘာထားေလး တစံုတရာတူညီပါက
ကူညီျဖည့္စြမ္းႏိုင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...